Ghrelin, hormon zodpovědný za pocit hladu

photo-1531928351158-2f736078e0a1

Ano, pocit hladu je opravdu zprostředkován hormonálně. Ačkoli mechanismy vedoucí k pocitům hladu, sytosti a uspokojení z jídla jsou velmi složité, je beze všech pochybností, že jsou výrazně ovlivňovány hormonálně. Mezi nejvýznamnější takové hormony patří ghrelin, hormon bílkovinné povahy vytvářený v zažívacím traktu člověka. Ghrelin se nazývá proto, že stimuluje sekreci růstového hormonu (anglicky GH, growth hormone).

 

Podle nejnovější studie zveřejněné v časopise Metabolism má ghrelin zřejmě klíčovou roli v regulaci pocitu hladu. V této práci podávali lékaři dobrovolníkům infúze tohoto hormonu a sledovali pomocí nukleární magnetické rezonance odpověď mozkových center na podněty související s příjmem potravy. Jedinci léčení ghrelinem měli podstatně vyšší aktivaci mozkových center související s příjmem potravy a současně také podstatně větší pocit hladu ve srovnání s kontrolní skupinou, která dostávala pouze placebo.

Zdá se, že terapeutické ovlivnění tvorby ghrelin by mohlo být jedním z možných nástrojů v léčbě obezity.Více v článku: Ghrelin, hormon zodpovědný za pocit hladu