Hlavní přehled

photo-1490818387583-1baba5e638af

Po přihlášení se Vám otevře Hlavní stránka (Hlavní přehled) programu, kde naleznete vodorovné menu, které umožňuje zobrazit sledované parametry v různých časových úsecích:

Můj profil

 • Dnes (míněn současný den);

 • Den (umožňuje nastavit konkrétní den);
 • 7 dní (míněno posledních 7 dní);
 • 30 dní (míněno posledních 30 dní); a
 • Od – Do (umožňuje nastavit konkrétní rozmezí).
 •  Na konci vodorovného menu (v pravém horním rohu) je tlačítko Můj profil, kde se nastavují individuální parametry uživatele.

 

 • Pod časovým údajem, ke kterému jsou vztaženy všechny zobrazené parametry, je zobrazen Hlavní dynamický semafor, který v čase znázorňuje zadaná jídla. Červený vykřičník znamená, že jste buď toto jídlo vynechali, nebo ještě nezadali;

Hlavní dynamický semafor

 

 • Pod tímto grafem je zobrazen semafor Příjem a výdej energie, svislá značka uprostřed (s informační ikonou ï¨) ukazuje Hodnotu rovnovážné energetické bilance. Druhá svislá značka (opět s informační ikonou ï¨) ukazuje Doporučenou hodnotu energetické bilance pro dosažení cílové váhy (viz také Můj plán). Barva semaforu může být zelená (správná energetická bilance), oranžová (hraniční energetická bilance), nebo červená (nesprávná energetická bilance). Hodnoty vlevo vyjadřují nedostatek energie, hodnoty vpravo nadbytek energie.

 Příjem a výdej energie

 • Dalším semaforem je graf Složení přijatých potravin, informační ikona ¨i¨ informuje, že najetím myši nad příslušnou bublinu se zobrazí doplňující informace o nutričních parametrech. Procenta znamenají doporučený minimální denní příjem (pro Tekutiny a Vlákninu), doporučený maximální denní příjem (pro Sodík), nebo procentuální podíl na celkovém kalorické příjmu z jednotlivých základních živin (pro Sacharidy, Tuky, a Bílkoviny). Jednotlivé bubliny nabývají opět barev zelené (správný příjem), oranžové (hraniční příjem) nebo červené (nesprávný příjem). Podstatný je stav na konci každého dne.

Složení přijatých potravin

 

 •  Dále je graficky znázorněn Celkový příjem energie, který se dynamicky mění se zadáváním zkonzumovaných potravin, jídel a nápojů a vyjadřuje aktuální příjem energie. Informační ikona ¨i¨ informuje o této skutečnosti.

Celkový příjem energie

 

 •  Dalším grafem je Celkový výdej energie, který se dynamicky mění se zadáváním jednotlivých fyzických aktivit a vyjadřuje aktuální výdej energie. Výsledná hodnota je složena z hodnoty bazálního metabolismu (BMR) a těchto zadaných aktivit. Energetická spotřeba monitorovaná aplikacemi Fitbit a Runkeeper je načtena až na konci dne o půlnoci, finální hodnota energetické spotřeby je tedy pro uživatele těchto aplikací zpožděna a je k dispozici až další den.

Celkový výdej energie

 

 •  Poslední je uvedena přehledná tabulka jednotlivých zadaných položek v Příjmu a Výdeji energie. Ikona tužky umožňuje měnit množství zkonzumovaného jídla či nápojů, u aktivit pak délku aktivity. Křížek umožňuje konkrétní položku smazat.

tabulka jednotlivých zadaných položek v Příjmu a Výdeji energie