Jak souvisí nemocnost s čistotou životního prostředí?

pexels-photo-2409022

Existuje čím dál více důkazů, že znečištění našeho životního prostředí negativně ovlivňuje nemocnost i úmrtnost na choroby srdce a cév, plicní a alergické nemoci, ale i nádorová onemocnění. Je kupříkladu prokázáno, že lidé bydlící v blízkosti rušných ulic a silnic mají podstatně vyšší výskyt těchto onemocnění a tento výskyt klesá lineárně se vzdáleností bydliště od frekventovaných dopravních tepen. Dokonce se odhaduje, že v USA zkracuje znečištěné životní prostředí život populace o 2-3 roky. Pro tyto odhady svědčí i důsledky zákazu spalování uhlí v irském Dublinu, po kterém došlo k více než 10% poklesu výskytu nemocí srdce a cév u obyvatel tohoto města. Nejvíce ohroženou částí populace jsou staří lidé, lidé na nižší socioekonomické úrovni, lidé s nejrůznějšími chronickými nemocemi, jejichž průběh se většinou v důsledku dopadů znečištění prostředí zhoršuje.