Jak vypočítat ideální tělesnou hmotnost?

photo-1523901839036-a3030662f220

Možností, jak posuzovat stav výživy, tedy zdali máme či nemáme nadváhu je celá řada, jednou z nich je poměr obvodu pasu k výšce jedince.

 

Doporučený poměr obvodu pasu k výšce je do 50%. Podle německých autorů je tento index daleko nejlepším parametrem z hlediska určení rizika vzniku cukrovky, metabolického syndromu, hypertenze, apod. Není vyloučeno, že s tímto parametrem se budeme v blízké budoucnosti setkávat častěji, ačkoli v praxi se zatím příliš často nepoužívá.

Odhaduje se, že třicetiletý muž – nekuřák sníží svou průměrnou délku života o 14 procent, pokud je jeho obvod pasu vůči jeho výšce sedmdesátiprocentní, a o třetinu, pokud je osmdesátiprocentní.

Pro doplnění je vhodné také uvést tzv. Brocův index, jehož používání je dnes již opuštěno, protože je ještě méně přesný než BMI. Tento index byl poměrem hmotnosti v kg ku výšce v m (vzorec: hmotnost [kg] / výška [m]).
Mnohem přesnější se jeví výpočty tzv. ideální tělesné hmotnosti. Jedná se o poměrně složité výpočty, které navíc různí autoři různě pozměňují, což ve vzorcích dělá ještě větší zmatek a je to i důvodem, proč se tyto indexy příliš nerozšířily do praxe. Nejznámější jsou indexy podle Devina, Verdoncka, Robinsona nebo Millera. Jako ideálním a v literatuře podloženým způsobem se jeví být výpočty ideální tělesné hmotnosti podle Robinsona. Vzorce pro muže a ženy jsou následující:

Kalkulátor výpočtu ideální hmotnosti

Výpočet ideální tělesné hmotnosti (v kg) podle Robinsona pro muže:
(výška (v cm) -152,4) x 0,728 + 51,65

Výpočet ideální tělesné hmotnosti (v kg) podle Robinsona pro ženy:
(výška (v cm) -152,4) x 0,650 + 48,67

Je třeba zdůraznit, že všechny výpočty kalkulují vždy pouze s výškou, váhou a jakýmsi indexem. Proto jsou výsledky vztaženy vždy na průměrnou populaci a používají se spíše při srovnávání velkého počtu lidí. Ve váze není zohledněno množství svalstva a tukové tkáně. Při větším množství svalstva je vyšší i ideální tělesná váha. Výpočet individuální ideální váhy je mnohem přesnější analýzou složení těla měřením na bioimpedančním přístroji, který zohledňuje více parametrů.