Jaké máte riziko, že Vás v příštích 10 letech postihne srdeční mrtvice?

photo-1579208570378-8c970854bc23

Toto je otázka na kterou umí lékaři poměrně přesně odpovědět. Vychází se z rozsáhlých epidemiologických studií, na jejichž základě byly určeny algoritmy pro výpočet tzv. koronárního rizika.

Jedním z nejznámějších skórovacích systémů je Framinghamské skóre (Framingham risk score), které umožňuje u zdravých jedinců odhadnout na základě znalosti pohlaví, věku, krevního tlaku, celkového cholesterolu, HDL cholesterolu a kuřáctví, s jakou pravděpodobností daného jedince postihne v následujících 10 letech srdeční příhoda.

Jako příklad lze uvést muže ve věku 50 let, kuřáka, se systolickým krevním tlakem 140 mm/Hg, který má celkový cholesterol 6 mmol/L a HDL cholesterol 1 mmol/L. Jeho riziko srdeční příhody v příštích 10 letech je celých 20 %. Kdyby ovšem nekouřil a jeho celkový cholesterol byl jen 5 mmol/L, jeho riziko by bylo jen 6 %, tedy více než 3x nižší!

Tento kalkulátor Vám nabídneme v nejbližších týdnech na našich stránkách, abyste si mohli sami vypočítat svoje kardiovaskulární riziko. Samozřejmě, musíte znát svůj cholesterol a krevní tlak, ale alespoň se dozvíte mnohem více o svém zdraví.