Je konzumace dietní koly opravdu bez rizika?

photo-1553117854-1b456e458002

Otázka, zdali konzumace ¨dietních¨ limonád produkovaných firmami Coca-Cola a Pepsi-Cola, sebou nese zdravotní rizika, není stále úplně rozřešena. Existuje nicméně stále více důkazů, že jedinci konzumující dietní kolu v dobré víře, že pijí nízkoenergetický nápoj, jsou pravděpodobně ohroženi rozvojem cukrovky, metabolického syndromu a s tím souvisejícími zdravotními komplikacemi.

Metabolický syndrom je přitom považován za novou, plíživou metlu lidstva. Zahrnuje kombinaci rizikových faktorů či přímo onemocnění, které ve svém důsledku vedou k rozvoji zejména kardiovaskulárních nemocí. Mezi hlavní složky metabolického syndromu řadíme obezitu, poruchu metabolismu krevních tuků a cukru, spolu s vysokým krevním tlakem. Studií potvrzujících vztah mezi konzumací dietní koly cukrovkou či metabolickým syndromem je několik.

Patří sem studie MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis), nebo studie publikovaná v roce 2006 v časopise Annals of Epidemiology, která poukázala na přímý vztah mezi příjmem ¨dietních¨ nápojů a koncentrací tzv. glykovaného hemoglobinu (HbA1C), který je citlivým markerem kompenzace diabetu. Tito jedinci měli o 36% vyšší riziko metabolického syndromu a o 67% vyšší riziko cukrovky.

Podobně vyzněly i studie ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities) a jedna z Framinghamských studií. Není jen jasné, jaká mají tato pozorování kauzalitu. Lidé, kteří obecně konzumují slazené nápoje, nebo nápoje, které se takto tváří, většinou nemají příliš zdravý jídelníček. Navíc byly všechny studie observační, tedy retrospektivní, což lze obtížně použít pro vysvětlení pozorovaného vztahu.Takže rada pro asketický způsob života, pijme nejlépe prostou vodu nebo neslazený čaj:-)