Které jsou nejčastější alergeny v našich domácnostech?

Alergie

Alergie se v posledních desetiletích zařadily mezi běžné civilizační choroby. Podle dostupných dat se v ČR za posledních sto let počet alergiků zvýšil z půl procenta populace na více než 25 procent.

Ačkoli podmínky zevního prostředí hrají neoddiskutovatelnou roli v rozvoji alergických onemocnění, velikou úlohu hrají i genetické vlohy. Uvádí se, že pravděpodobnost vzniku alergie u dítěte nealergických rodičů je okolo 10%. Pokud je však jeden z rodičů alergik, existuje až 30% pravděpodobnost, že dítě bude rovněž alergické. Pokud jsou oba rodiče alergičtí, má dítě riziko vzniku alergie dokonce 50 až 60%.

Alergie může vzniknout v jakémkoli věku, mezi nejčastější patří alergie pylové, inhalačních alergenů je však celá řada, mezi něž patří i množství potenciálně alergizujících látek běžně se vyskytujících v našich domovech. Domácí prach je směsí různých alergenů, nejčastějšími jsou pak:

1. Roztoči

Roztoči jsou běžnou součástí každé domácnosti, nejčastěji se objevují v kobercích a lůžkovinách. Nejznámějším roztočem z tohoto pohledu je Prachovka prachová (Dermatophagoides pteronyssinus), který se také testuje ve screeningovém testu na inhalační alergeny.

 2. Plísně

V domácím prachu se dále vyskytují plísně, respektive jejich spory. Uvádí se, že v jednom gramu prachu je až jeden milion spor plísní. Pokud máte doma navíc koberce, najdete vysokou koncentraci plísňových alergenů také v něm. Alergie na plísně se projevují zejména rýmou, záněty očních spojivek, ekzémy a chronickým kašlem. Nejznámější plísní, která se také rutinně testuje je plíseň Penicillium notatum (chrysogenum) (Štětičkovec žlutavý), která se běžně vyskytuje např. ve vlhkých či vodou poškozených budovách, ale také na zkažených potravinách.

3. Alergeny zvířat

Pokud sdílíte domácnost se zvířecím mazlíčkem, máte v domácím prachu také zvířecí alergeny. Nejčastější alergie vznikají na kočičí a psí alergeny, které nezpůsobuje zvířecí srst, ale alergeny v ní usazené. Ty pocházejí zejména z odloučených zvířecích epiteli, zůstávají v domácnosti často i měsíce poté, co v ní bylo zvíře naposledy.

4. Pyl

Na jaře a v létě máme v domácím prachu také pyl, který se nám do domu či bytu dostane většinou otevřeným oknem. Alergie na pyl patří mezi nejrozšířenější alergie a náleží jim pomyslné první místo. V současné době jí trpí až pětina populace.

5. Hmyzí detritus

Další významnou skupinou alergenů je hmyzí detritus. Jedná se zbytky hmyzích těl i jejich výměšky, které mohou významně alergizovat.

Jak zjistit, zdali jsme alergičtí na domácí prach a alergeny v něm obsažené?

Je možné si nechat provést výše zmíněný screeningový test na přítomnost specifických IgE protilátek vůči nejčastějším inhalačním alergenům. V případě pozitivity testu laboratoř roztestovává imunitní reakci vůči jednotlivým alergenům.

AlaTOP, jeden z těchto testů, obsahuje tuto směs alergenů:

D1 Dermatophagoides pteronyssinus, Prachovka prachová

E1 Kočičí odumřelý epitel

E5 Psí odumřelý epitel

G2 Troskut prstnatý

G6 Bojínek luční

M1 Penicillium notatum (chrysogenum), Štětičkovec žlutavý

M6 Alternaria tenuis, Čerň střídavá, je druh vřeckovýtrusné houby, způsobující skvrny na listech nebo poškození různých orgánů u celé řady druhů rostlin. Náleží mezi významné alergenní houby.

T3 Bříza bradavičnatá

T17 Cedr japonský

W1 Ambrosie pelyňkolistá

W9 Jitrocel kopinatý

W19 Parietaria officinale, Drnavec lékařský, vytrvalá, planě rostoucí rostlina