Kuchyňská sůl výrazně zvyšuje zdravotní rizika

pexels-photo-458796

Je obecně známo, že příjem soli potravou úzce souvisí s rizikem vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze). Příjem soli tak ohrožuje zdraví poškozováním srdce a cév a zvyšuje rizika srdečních i mozkových příhod.

Takto vyzněla i nejnovější studie zveřejněná na konci listopadu v odborném časopise British Medical Journal. Již jen rozdíl v dietním příjmu soli 5 gramů vedl ke zhruba 20% rozdílu ve výskytu mozkových srdečních příhod.

Světová zdravotnická organizace (WHO, World Health Organization) doporučuje konzumovat maximálně 5 gramů soli denně. Typická denní západní dieta však obsahuje okolo 10 gramů soli a země východní Evropy jsou na tom ještě podstatněji hůře.

Autoři výše uvedeného odborného článku analyzovali 13 v nedávné době zveřejněných studií zahrnujících více než 170000 lidí za účelem posouzení vztahu rizika nemocí srdce a cév a mozkových příhod k dietnímu příjmu kuchyňské soli.

Na základě těchto analýz autoři odhadli, že snížení konzumace soli o 5 gramů by na celém světe mohlo zabránit až 1 miliónu úmrtí na mozkové mrtvice a téměř 3 miliónům úmrtí na akutní srdeční příhody. Toto jsou jen střízlivé odhady, autoři uvádějí, že tato čísla by mohla být ve skutečnosti i podstatně vyšší.

Zdroj: časopis British Medical Journal 2009