Kyselina listová a nádorová onemocnění

photo-1493882946517-213a21fe70f8

Kyselina listová patří do skupiny B vitaminů. Vyskytuje se, jak již z názvu vyplývá, zejména v zelené listové zelenině. V lidském těle má více funkcí, mezi nejvýznamnější patří úloha při tvorbě DNA (kyseliny deoxyribonukleové). Proto také chrání kyselina listová před vrozenými vadami nervového systému (viz článek Kyselina listová chrání před vrozenými vadami nervového systému) Kromě toho však také stabilizuje DNA a zabraňuje jejím mutacím, což má velký význam pro prevenci některých nádorových onemocnění. Bylo opravdu prokázáno, že jedinci s vyšším příjmem kyseliny listové v potravě mají nižší výskyt zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku, stejně tak jako rakoviny plic (1). V této souvislosti je dobré zmínit, že alkohol působí proti ochranným účinkům kyseliny listové přijímané běžnou potravou. Proto také přidávání kyseliny listové do diety účinkuje v prevenci nádorů podstatně lépe u jedinců holdujícím alkoholu. Také není překvapením, že nejvyšší ochranný účinek byl pozorován právě pro nádory tlustého střeva, kde dochází k velmi rychlé obměně střevního epitelu (buněčné výstelky střeva), a kde se kyselina listová může přes stabilizaci DNA podstatně lépe uplatňovat.