Léčba vysokého krevního tlaku snižuje riziko demence

pexels-photo-3326362

Toto alespoň bylo prokázáno u pacientů s vysokým krevním tlakem (arteriální hypertenzí), kterým bylo více než 80 roků. Snížení rizika vzniku demence nebylo veliké, přesto však významné (jednalo se o 13%). Tyto výsledky byly získány v rámci studie HYVET-COG (Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET), neboli Klinická studie hypertenze u velmi starých pacientů), v které byli hodnoceni staří nemocní ve věku nad 80 let.

 
 
Průměrný věk pacientů byl 83,5 let, 60% tvořily ženy a studie probíhala v zemích prakticky všech světadílů. Nemocní s arteriální hypertenzí, kteří na začátku léčby neměli žádné příznaky demence, byli léčeni s cílem dosáhnout cílových hodnot krevního tlaku 150/80 torrů. Části nemocných bylo podáváno placebo.
Pacienti byli sledováni v průměru dva a čtvrt roku a za tuto dobu došlo u léčených jedinců ke snížení systolického krevního tlaku o 15 torrů a diastolického krevního tlaku o 6 torrů. Tento pokles krevního tlaku byl spojen se snížením rizika mozkových mrtvic, srdečního selhání i celkové úmrtnosti. Současně však došlo k již uváděnému snížení rizika Alzheimerovy nemoci i tzv. vaskulární (cévní) demence) o 13%.
 
 
Je zajímavé, že snížení rizika demence bylo ovlivněno typem antihypertenzivní léčby, kdy jako nejúčinnější se ukázaly tzv. blokátory kalciových kanálů.
Tyto výsledky jsou v protikladu s dosud obecně přijímaným názorem, že léčba vysokého krevního tlaku u starých nemocných s arteriální hypertenzí může snížením průtoku krve mozkem vést naopak ke snížení tzv. kognitivních funkcí a spíše k demenci přispívat.