Nižší vzdělání bývá spojeno s horším zdravotním stavem

pexels-photo-1720186

Ne každý bude s tímto tvrzením souhlasit, ale je to opravdu tak. Nižší vzdělání bývá opravdu spojeno s horším zdravotním stavem a svědčí proto řada důkazů vycházejících z lékařských epidemiologických studií. Lidé s vyšším vzděláním mají obecně lepší zaměstnání, lepší výděky a také větší výhody po stránce péče o zdraví. Také více přemýšlejí o zdravém životním stylu, což lidé s nižším vzděláním obvykle nedělají. Obě skupiny mají také rozdílný pohled na moderní medicínu, vzdělanější lidé ji více respektují a podřizují se jejím pravidlům. Podle studie zveřejněné v letošním roce mají absolventi středních škol 2,5 krát nižší riziko nemocnosti v porovnání s lidmi s pouze základním vzděláním. K zlepšení zdravotního stavu údajně dochází i u osob, které začínají studovat v pozdějším věku. Podle autorů i jen pravidelná četba vede k lepšímu zdravotnímu stavu – zlepšováním povědomí o zdravém životním stylu. Zdroj: Williams DR, Angner E. Reaching America’s Health Potential Among Adults: A State-by-State Look at Adult Health. květen 2009, Robert Wood Johnson Foundation