Žlučové kameny, neboli cholelithiáza

Žlučové kameny

Žlučové kameny neboli cholelithiáza jsou velmi častým onemocněním v průmyslových zemích. Ačkoli většina kamenů vzniká ve žlučníku (hovoříme pak o žlučníkových kamenech, neboli cholecystolithiáze), žlučové kameny mnohou vznikat i ve žlučových cestách, nebo sem mohou kameny vycestovat ze žlučníku, v tomto případě hovoříme o tzv. choledocholithiáze.

Žlučové kameny rozdělujeme na kameny cholesterolové, které se typicky hojně vyskytují v průmyslových zemích (uvádí se, že až 10 % populace vyvine během svého života žlučové kameny) a obsahují ve své hmotě více než 75 % cholesterolu. Dále dělíme žlučové kameny na kameny pigmentové, složené nejčastěji z vápenatých solí bilirubinu, cholesterolu je v těchto konkrementech jen do 25 %. Těchto kamenů je v průmyslových zemí podstatně méně, uvádí se, že tvoří zhruba 20 % všech žlučových kamenů. Mimo to rozeznáváme i kameny smíšené, tvořené 25-75 % cholesterolu.

Mezi země s nejvyšším výskytem patří spolu s Chile a skandinávskými zeměmi i Česká republika. Naopak nejnižší výskyt cholesterolových kamenů je v zemích jihovýchodní Asie, zde však je mnohem vyšší výskyt kamenů pigmentových vznikajících při infekcích žlučových cest častých v této oblasti.

Podle studií provedených na konci osmdesátých let minulého století v tehdejším 15-miliónovém Československu bylo odhadováno, že je nejméně 1 milión jedinců se žlučovými kameny.Dále se uvádí, že postižených je celých 50 % žen a 30 % mužů ve věku na 50 let. Jedním dechem je však nutno dodat, že většina těchto jedinců (66-80 %) je celoživotně asymptomatická – tedy nikdy se u nich nerozvinou příznaky cholelithiázy. Přesto i zbývající 1/3 až 1/5 lidí se žlučovými kameny, u kterých někdy dojde k manifestaci onemocnění, představuje ohromnou zátěž pro celý zdravotní systém. Ve Spojených státech dokonce vyčíslili zdravotní náklady spojené s diagnostikou a léčbou cholelithiázy a jejích komplikací na 8-10 miliard USD ročně.

Žluč, žlučník a žlučové cesty

Žluč vzniká v játrech velmi složitým procesem a je vylučována do drobných žlučovodů (tzv. kanalikulů), které se spojují ve větší kmeny, až vytvoří pravý a levý jaterní žlučovod. Ty se dále spojují a po napojení žlučníkového vývodu vytvářejí tzv. duktus hepatocholedochus, tedy společný žlučovod ústící do tenkého střeva.

Žluč rozlišujeme jaterní, která je svým složením velmi podobná krevní plazmě, a dále žluč žlučníkovou, která se ve žlučníku výrazně zakoncentrovává. Žluč je pro člověka velmi důležitá a plní řadu funkcí. Jsou to zejména:

  • trávení (digesce) tuků v trávicím ústrojí,
  • resorbce (vstřebávání) v tucích rozpustných vitaminů ze střeva
  • vylučování bilirubinu, cholesterolu (jen málokdo ví, že vylučování cholesterolu žlučí je hlavní vylučovací cestou cholesterolu z těla), steroidních hormonů, těžkých kovů, léků a toxických látek z těla do střeva, odkud se stolicí dostávají z organismu.
  • aktivace proteolytických enzymů. Žluč ve střevě aktivuje některé enzymy uplatňující se v trávení bílkovin,
  • neutralizace střevního obsahu. Do tenkého střeva přichází ze žaludku značně kyselý obsah (v důsledku přítomnosti kyseliny chlorovodíkové v žaludku), který je neutralizován zejména mírně alkalickým sekretem slinivky břišní, který dotváří finální žluč.

Rizikové faktory pro vznik cholesterolových žlučových kamenů

Rizikových faktorů pro cholesterolové žlučové kameny je celá řada, ty hlavní shrnuje tzv. poučka pěti ¨F¨, které vyjadřují (v angličtině) ty nejvýznamnější rizikové faktory. Jsou to:

  • Věk (FORTY), s přibývajícím věkem klesá kapacita vytvářet v játrech z cholesterolu žlučové kyseliny,
  • Pohlaví (FEMALE), ženy vylučují do žluči více cholesterolu v porovnání s muži,
  • Plodnost (FERTILE), ženy, které porodily více dětí (multipary) mají vyšší riziko cholesterolové litiázy, opět za to mohou hormonální vlivy,
  • Obezita (FATTY), obézní lidé jsou opět v důsledku vyšších koncentrací cholesterolu ve žluči ohrožení rozvojem cholesterolových kamenů,
  • Bělošská populace (FAIR). Toto neplatí univerzálně, typickou výjimkou jsou třeba severoameričtí Indiáni, kteří mají vysoký výskyt cholesterolových kamenů.

Mezi další rizikové faktory patří dietní vlivy a řada léků. Příkladem léků zvyšujících riziko cholesterolových kamenů fibráty, oblíbené léky pro snižování hladin cholesterolu. Vysoké riziko vzniku a rozvoje žlučových kamenů mají i pacienty na dlouhodobé parenterální (nitrožilní) výživě.