Androstendion a androstendiol

pexels-photo

Androstendion a také androstendiol patří mezi velmi populární anabolické prohormony, zejména pro jejich volný prodej ve Spojených státech.

V roce 1998 přiznal americký basebalista St. Louis Cardinals užívání androstendionu (v literatuře často označovaný familiárním zkrácením ¨andro¨) v sezóně, v které zaznamenal svůj rekord v počtu odpálených homerunů. Známý je také případ doživotní diskvalifikace jednoho olympijského vítěze z Atlanty 1996, kterému bylo prokázáno užívání androstendionu.

Sporné výsledky studií

Existuje v současnosti již mnoho studií, které hodnotily účinky androstendionu a androstendiolu na změny v koncentracích testosteronu v krvi. Oba preparáty byly zkoumány v perorálních lékových formách, užívají se i sublinguálních (podání v tabletách pod jazyk) nebo bukálních formách (vstřebávají se z tvářové sliznice). Výsledky těchto studií jsou značně kontroverzní, některé prokázaly anabolické účinky i jasný efekt koncentrace testosteronu v krvi. Jiné studie však žádný účinek nebyly schopny prokázat. Nejčastěji jsou citovány výsledky studie publikované v prestižním americkém odborném časopise JAMA v roce 1999. Studie byla provedena na 30 mužích s normálními hladinami testosteronu, kteří užívali 300 mg androstendionu denně. K překvapení ani 8-týdenní léčba touto látkou nevedla ke zvýšení hladin testosteronu v krvi.

Opačný efekt u netrénovaných

Naopak došlo ke zvýšení hladin ženských pohlavních hormonů estradiolu a estronu. Nedošlo k nárůstu svalové hmoty, zato se významně snížily hladiny HDL cholesterolu, v souladu s tím, co je známo o negativním dopadu anabolických steroidů na kardiovaskulární aparát. Výsledky této studie mohou být trochu zavádějící, neboť jedinci ve studii byli netrénovaní a samotný trénink měl zcela jistě ¨anabolický¨ efekt, který mohl překrýt anabolický efekt androstendionu. Vysoké hladiny estrogenů mohou být vysvětleny i tím, že tito jedinci měli poměrně vysoký obsah tukové tkáně a je přitom známo, že androstendion se může konvertovat na estrogeny (tuková tkáň obsahuje hormony schopné přeměny androstendionu na estrogeny). Tato vysvětlení jsou v souladu s výsledky jiné studie, která prokázala nárůst svalové hmoty u vysoce trénovaných kulturistů užívajících androstendion. Přesto dle závěrů odborníků nelze anabolické účinky androstendionu ani androstendiolu považovat za prokázané. To samé platí i pro další prohormony (prekursory testosteronu), jako je například DHEA.

Zkušenosti z NDR

Je velmi zajímavé, že firmy vyrábějící androstendion a androstendiol se rády ohánějí zkušenostmi získanými v bývalém východním Německu. Zde se s androstendionem experimentovalo již v 70. letech minulého století a Němci dokonce v jednom svém patentu uvádějí, že 100 mg androstendionu vede ke zvýšení hladin testosteronu v krvi o téměř 350%. Podíváme-li se však do odborné literatury, takový výsledek nebyl nikdy popsán a tedy ve skutečnosti jakoby neexistoval. Skutečně, pokusy zopakovat tyto výsledky byly vždy neúspěšné, ačkoli určité mírné zvýšení testosteronu v krvi bylo v některých studiích zaznamenáno. Je však třeba říci, že ke zvýšení hladin testosteronu až o 30% dochází i po kvalitním silovém tréninku… I přesto, že jsou androstendion a androstendiol ve Spojených státech volně v prodeji, jsou zakázány Mezinárodním olympijským výborem (IOC), Národní ligou amerického fotbalu (National Football League, NFL) i Národní univerzitní atletickou asociací (National Collegiate Athletic Association, NCAA). Americké NHL, MLB, NBA však tyto anabolické prohormony nevadí… Možná i proto se androstendionu prodalo v roce 1994 ve Spojených státech za 800 miliónů dolarů.

Podobné látky

Existují i hormony příbuzné androstendionu a androstendiolu. Jedná se o modifikace těchto látek, které se nazývají norandrostendion a norandrostendiol. Obě látky jsou také v USA volně k dostání a jejich údajnou výhodou je, že mají vyšší anabolické účinky. Má to být proto, že z nich nevzniká testosteron, ale anabolický steroid nandrolon. Nicméně tato hypotéza nebyla potvrzena v klinických studiích a ani u jednoho z těchto prohormonů se neprokázaly anabolické účinky. Dále je nutno říci, že komerční preparáty s obsahem 19-norandrostendionu obsahují současně i nezanedbatelná množství 19-norandrosteronu, což je látka, jejíž pozitivita v moči je markerem pro užívání zakázaného nadrolonu. Farmaceutické společnosti přitom na obalech těchto preparátu o této skutečnosti vůbec neinformují. Některé preparáty obsahují dokonce i testosteron.

Navazující článek: Další látky s potenciálně anabolickými účinky