Dávkování anabolik

medical-appointment-doctor-healthcare-40568

Z literatury vyplývá, že většina (zejména nevrcholových) sportovců se při dávkování anabolik řídí pouze zkušenostmi jiných, spoléhají se na pověsti tradované v různých obskurních článcích, které se dají najít dnes již i na českém webu.

Tento přístup je daleko nebezpečnější pro zdraví člověka, protože vůbec nezohledňuje obrovská zdravotní rizika a navíc je většinou zcela bez přidaného anabolického efektu.

Jaké se užívají dávky

Jedním z těchto podávacích schémat je tzv. ¨stacking¨ (tento termín by se dal přeložit asi jako stohování, možná pro něj však existuje i v české dopingové hantýrce výstižnější ekvivalent). Tento přístup spočívá v podávání dvou nebo i více anabolických preparátů současně, často ve vysokých dávkách. Druhým oblíbeným (a také z hlediska patofyziologie nepochopitelným) podávacím schématem je cyklický pyramidový přístup, kdy se postupně zvyšuje dávkování anabolik na enormní dávky s následným vysazením na dobu několika týdnů až měsíců.

Často se oba přístupy kombinují, jsou známy případy pyramidového dávkování až pěti anabolik současně, sportovci často užívají dávky až stonásobně přesahující terapeutické dávkování používané v klasické medicíně. Tato dávkovací schémata jsou však zcela nesmyslná, nemají žádný lékařský základ, neboť pokud dojde k nasycení receptorů pro anabolické steroidy v buňkách, žádné zvýšení dávkování nemůže již dále zvýšit anabolický účinek. Tyto experimenty na vlastním organismu však mají nedozírné zdravotní následky (viz článek Nežádoucí účinky anabolik).

Jaké další faktory ovlivňují anabolické účinky steroidních hormonů?

Jsou to zejména typ tréninku a způsob výživy. Je známo, že nejvýznamnějším stimulem pro anabolický efekt steroidních hormonů je intenzivní svalová zátěž. Ta má nejvyšší účinek, je-li prováděna s maximální intenzitou těsně před a během podávání anabolik. Je zajímavé, že při chybění svalové aktivity se anabolický účinek steroidních hormonů nedostavuje. Druhým velmi významným faktorem je dostatečně vysoký přísun bílkovin a kalorií, aby mohla být udržena pozitivní dusíková bilance.

Navazující článek: Nežádoucí účinky anabolických steroidů