Látky stimulující krvetvorbu

doping_ve_sportu_18

Není to jen erytrpoetin a jeho deriváty, medicína dnes disponuje i dalšími látkami stimulujícími krvetvorbu (erytropoézu).

Jednou z těchto látek je tzv. CERA.

Co o této látce víme?

CERA je zkratka z anglického Continuous Erythropoiesis Receptor Activator, tedy kontinuální aktivátor receptoru pro erytropoézu. Patří mezi tzv. třetí generaci látek stimulujících erytropoézu (krvetvorbu), které se v angličtině označují zkratkou ESA (Erythropoiesis Stimulating Agents). Preparát CERA vyvinula švýcarská farmaceutická společnost Roche Pharmaceuticals, který zaregistrovala pod názvem Micera. Na trhu v Evropě i v USA je teprve od ledna letošního roku a tento lék je určen zejména pro povzbuzení krvetvorby u nemocných s nemocemi ledvin.

CERA má lepší výsledky než EPO

Čím se vlastně CERA liší od klasického rekombinantního erytropoetinu? CERA má podstatně delší poločas v organismu, jinými slovy, neodbourává se tak snadno jako erytropoetin nebo darbopoetin. Tato vlastnost je umožněna navázáním molekuly tzv. polyetylenglykolu na erytropoetin, což je modifikace, které se ve farmakologii využívá poměrně často (např. takto vznikly velmi účinné léky na léčbu virových hepatitid – zánětů jater). Touto modifikací se zmíněný poločas preparátu CERA prodlužuje ve srovnání s darbopoetinem (nechvalně známý hormon zejména ze zimní olympiády v Salt Lake City, viz také článek Doping a běžecké lyžování) šestkrát a ve srovnání s erytropoetinem téměř 20x. Preparát CERA je tedy možné užívat 1-2x za měsíc s výsledky, které jsou srovnatelné s podáváním rekombinantního erytropoetinu třikrát týdně.

Nejznámnějším dopingovým hříšníkem zneužívajícím CERU byl patrně italský cyklista Riccardo Ricco usvědčený v roce 2008. Zajímavé je, jak byl vlastně odhalen…

Ačkoli podle prvních vyjádření představitelů Světové antidopingové agentury bylo možné usvědčit Riccarda Ricca z dopingu touto látkou díky zabudování špiónské molekuly do preparátu Micera, umožňující jeho detekci v biologickém materiálu, pozdější prohlášení společnosti Roche i WADA toto zpochybnila. Důvodem, proč prý byl Ricco odhalen, je skutečnost že společnost Roche dala preparát CERA k dispozici Světové antidopingové agentuře ještě před jeho uvedením na trh a WADA tedy měla dost času zavést metody detekce tohoto léku v biologickém materiálu.

Každopádně toto je cesta, kterou by se měl boj proti dopingu vést.

Více také v článku: Jaký je vztah mezi výkonností a koncentracemi hemoglobinu v krvi?

Navazující článek: Maskování dopingových látek