Ilegální továrna na anabolické steroidy v Čechách?

photo-1583604310111-9cd137d6ffe5

V roce 2010 proběhla sdělovacími prostředky zpráva o zadržení skupiny ilegálně vyrábějící anabolické steroidy, které distribuovala po celé Evropě.

Tato informace velmi důležitá hlavně proto, že dokládá a podporuje kusé a neúplné zprávy o tom, jak obludně velký je černý trh s anabolickými steroidy – vždyť podle zprávy Národní protidrogové centrály bylo jen ve Švédsku zadrženo 650 tisíc dávek anabolických steroidů pocházejících z nelegální české výrobny. Je třeba dodat, že i česká Národní protidrogová centrála pečlivě monitoruje stav v této oblasti v České republice, jak alespoň vyplývá z výročních zpráv této organizace.

Shrňme si známá data. Jak uvádím ve svých předchozích článcích (viz rubrika Doping ve sportu – Anabolika) užívá podle odhadů anabolické steroidy na celém světě neuvěřitelných 1-3 milióny sportovců. Údajně také 90 % profesionálních kulturistů a 80 % profesionálních kulturistek (opravdu zdravý sport…). V USA se každým rokem utratí na černém trhu 100 miliónů dolarů za nelegální anabolické steroidy.

Podle průzkumu uveřejněném v roce 2004 v časopise Reflex celá čtvrtina návštěvníků (zdráhám se napsat slovo sportovců) českých fitness center ve věku 15-25 let přiznala zkušenost s anabolickými steroidy.

Další velmi významnou otázkou, která se vnucuje s včerejším odhalením nelegální továrny na anabolika, je problematika kvality takto vyrobených preparátů. Pomineme-li stranou fakt, že anabolické steroidy samy o sobě představují ohromné nebezpečí pro výkonnostní a rekreační sportovce, je pochybná kvalita na černo vyráběných hormonů dalším velmi významným faktorem přímo ohrožujícím zdraví.

Potenciálních nebezpečí je mnoho a patří sem nejasné koncentrace léčiva v balení (látka může zcela chybět, ale může být i naopak ve velmi vysoké koncentraci), kontaminace dalšími biologicky aktivními látkami se všemi potenciálními důsledky ohrožení zdraví, ať už se jedná o metabolity hormonu, nebo látky pomocné přidávané do těchto preparátů.

Kontaminace dalšími látkami v důsledku nesprávného procesu výroby, ať už se jedná o mezi jinými faktory o mikrobiální kontaminaci, přítomnost pyrogenů (látek vyvolávajících akutní zánětlivou reakci), nebo alergenů (látek vyvolávajících akutní alergickou reakci, která může skončit u citlivých jedinců i tzv. anafylaktickým šokem přímo ohrožujícím život postiženého jedince).