Nejlepší doping je placebo

pexels-photo-3683101

S tímto překvapivým závěrem přišli australští sportovní lékaři, kteří zkoumali efekt lidského růstového hormonu na sportovní výkonnost u 64 rekreačních atletů. Během dvou měsíců dostávala polovina tento hormon, druhá polovina placebo.

U 50 % sportovců, kteří užívali pouze neúčinnou látku došlo k významnému subjektivnímu zvýšení výkonnosti, který bylo v některých případech možné i objektivizovat zlepšením sportovních výkonů. Těchto 50 % sportovců se domnívalo, že skutečně užívalo lidský růstový hormon.

Je přitom zajímavé, že i přes značnou popularitu mezi vrcholovými sportovci, neexistují objektivní důkazy, že by lidský růstový hormon zvyšoval sportovní výkonnost (více v tomto přehledovém článku). Naopak, jeho užívání je spojeno s možnými vážnými zdravotními riziky, zejména se vznikem vysokého krevního tlaku, cukrovky, nemocí srdce a artrózy kloubů. I pro tyto důvody je tento hormon na listině zakázaných dopingových látek.
Přesto je zajímavé, jak funguje lidská psychika, mimochodem to i ukazuje na pravděpodobné mechanismy účinků různých léčebných postupů alternativní medicíny.