Nežádoucí účinky anabolických steroidů

doping_ve_sportu_6

Tato část je patrně nejvýznamnější z celého souboru článků o anabolických steroidech a každý, kdo jen trochu uvažuje o užívání těchto látek, by se měl důkladně seznámit s následujícími fakty. S jakými nežádoucími účinky se při podávání anabolik tedy můžeme setkat?

 

1. Přibývání na váze

Tento fakt je asi nejméně znepokojující a spousta sportovců si ho vysvětluje přibýváním svalové hmoty. Je ovšem zajímavé, že přibývání na váze doprovázející užívání anabolik neodpovídá přírůstku svalové hmoty a je způsobeno i zadržováním vody v buňkách a přírůstkem jiné než svalové hmoty.

2. Poškození jater

Anabolika, obzvláště jejich perorální formy, vedou často k poškození jaterních funkcí. Velmi často se jedná o poruchu tvorby a odtoku žluči z jater do střeva, v tomto případě hovoříme o tzv. cholestáze. Pro to, že se nejedná o bezvýznamný výskyt svědčí i výskyt 3 případů těžké cholestázy za poslední čtyři měsíce u výkonnostních kulturistů na jedné renomované pražské klinice zabývající se problematikou nemocí jater.

Velice obávanou komplikací anabolického podávání je tzv. jaterní pelióza (peliosis hepatis), která vzniká rozšířením krevních cév v játrech s velkým nebezpečím ruptury a fatálního krvácení. Hrozí i velké nebezpečí vzniku rakoviny jater (viz dále).

3. Kardiovaskulární poškození

Další významné nebezpečí představuje pro sportovce zneužívající anabolika Poškození srdce a cév zásobujících srdce (kardiovaskulární poškození), poškození mozku a cév zásobujících mozek (cerebrovaskulární poškození) a poruchy krevní srážlivosti (nebezpečí vzniku trombóz).

Toto všechno jsou rizika, která se výrazně zvyšují při podávání anabolik. Uvedu jen několik příkladů za všechny.

V roce 1988 byl popsán případ infarktu myokardu u 22-letého světového kulturisty, ve stejném roce utrpěl mozkovou mrtvici ve svých 34 letech jiný špičkový kulturista. Známý je také případ bývalé hvězdy amerického fotbalu Steva Coursona, který nepokrytě přiznával užívání anabolických steroidů, a který skončil se steroidní kardiomyopatií (velmi závažné onemocnění srdce, které může vést k náhlému i chronickému srdečnímu selhání, stejně tak jako k život ohrožujícím srdečním arytmiím – více v článku Hypertrofická kardiomyopatie a dále článku Doping a náhlá úmrtí ve sportu).

4. Riziko vzniku nádorových onemocnění.

Nebezpečí rozvoje nádorových chorob je u sportovců užívajících anabolika opravdu vysoké, zvláště když uvážíme nesmyslná dávkovací schémata, která často používají. Nebezpečí hrozí zejména játrům (opakovaně byl popsán vznik rakoviny jater, tzv. hepatocelulárního karcinomu, u kulturistů užívajících anabolika), jsou však popisovány i nádory jiných orgánů v souvislosti s užíváním anabolik. Známý je například případ Lyla Alzada, jiné bývalé hvězdy amerického fotbalu, kterému byl v roce 1992 diagnostikován nádor mozku, podle lékařů v příčinné souvislosti s užíváním anabolik.

5. Endokrinní poruchy a poruchy reprodukce

Anabolické steroidy způsobují dramatické změny v endokrinním systému, a to nejen žen užívajících tyto látky (jak se většinou mylně míní), ale také u mužů. Výše jsem uváděl, že androgenní účinky anabolik jsou uměle potlačovány a je obecně snaha potencovat účinky anabolické. To sebou však nese dalekosáhlé následky. Muži užívající anabolické steroidy mají v důsledku zpětné vazby zablokovánu tvorbu a sekreci vlastního testosteronu, jehož hladiny v krvi se prudce snižují.

U těchto mužů dochází často k atrofii varlat, která může být nevratná, hovoříme v tomto případě o tzv. chemické kastraci. Velmi časté bývají jako následek předchozího užívání anabolik poruchy plodnosti (snížení počtu spermií až o 90%), gynekomastie (vznik sekundárních pohlavních znaků žen – zvětšování prsních žláz, apod.) nebo impotence.

Tato gynekomastie je způsobena (a o tom se také téměř nehovoří) přeměnou nadbytku steroidních hormonů na ženské pohlavní hormony, estrogeny estradiol a estron. Muži užívající ¨stacking¨ schémata dávkování steroidních anabolik (viz výše) mají až 7x vyšší koncentrace estradiolu v krvi v porovnání s ženami v reprodukčním věku. V extrémních případech se zvětšení prsních žláz u mužů užívajících anabolika musí dokonce řešit chirurgicky.

Užívání anabolik u žen má samozřejmě ještě dalekosáhlejší důsledky. Jsou to poruchy menstruace spolu s poruchami reprodukce, zhrubění hlasu, zvětšení klitorisu (poslední dvě změny jsou nevratné a přetrvávají i po vysazení anabolik).

6. Poruchy pohybového aparátu

Mezi další nežádoucí účinky podávání anabolik jako dopingových látek patří poruchy pohybového aparátu. Sportovci užívající anabolika mají mnohem větší riziko poškození a poranění svalů a kloubů, jelikož pohybový aparát není přizpůsoben nárůstu svalové hmoty, který doprovází užívání anabolik. Pokud jsou anabolika podávána adolescentům, mohou anabolika způsobit uzavření růstových štěrbin kostí a znemožnit další růst.

7.Psychologické problémy

Některé psychologické projevy, jako jsou euforie a agresivita, jsem zmínil výše. Psychologických poruch doprovázejících užívání anabolik je však mnohem více. Tvrdí se, že až 80% všech sportovců zneužívajících anabolika popisuje agresivní nálady a nervosvalové napětí. Jsou dokonce popsány případy kriminálních činů dávaných do souvislosti s užíváním anabolických steroidů. Kromě těchto projevů se však užívání anabolik projevuje i zvýšeným sklonem k rozvoji depresí nebo velmi závažných psychotických onemocnění spojených s halucinacemi, anorexií a hyperreaktivitou. V jedné studii provedené na kulturistech užívajících anabolika byl výskyt těchto nežádoucích účinků více než 20-procentní.

8. Metabolické poruchy

Mezi další škodlivé účinky anabolik patří i jiné metabolické poruchy.
Do této skupiny patří zejména velmi významné snížení hladin HDL cholesterolu, které se pak dále spolupodílí na zvýšeném riziku kardiovaskulárních nemocí. HDL cholesterol, někdy také přezdívaný ¨hodný¨ cholesterol, chrání před rozvojem kornatění tepen (aterosklerózy), neboť přenáší cholesterol z periferních tkání zpět do jater (více v článku Vliv nízkotukových diet na zdraví. U jedinců užívajících anabolika bylo zjištěno až 50% snížení hladin HDL cholesterolu v krvi a někteří lékaři dokonce tvrdí, že testování HDL cholesterolu by se mělo provádět pro záchyt zneužívání anabolik.

Navazující článek: Anabolické prohormony