Pomáhá HMB zvýšovat sportovní výkonnost?

photo-1549060279-7e168fcee0c2

Hydroxymetylbutyrát, neboli také HMB, je metabolitem větvené aminokyseliny leucinu. Nachází se v malých množstvích v rybím mase (bohatý na HMB je sumec), některých citrusových plodech (například grepech) a také v mateřském mléce.

 

HMB je zcela nezbytný pro syntézu cholesterolu, klíčové látky pro výstavbu buněčných membrán, ale také steroidních hormonů. To je také důvodem pro jeho užívání ve sportu, má mít z těchto příčin anabolické a antikatabolické účinky. Vzhledem k jeho nízké syntéze v organismu i relativně omezeném množství v potravě, kterou běžně přijímáme, se jeví HMB jako ideální doplněk sportovní výživy.

 

Strukturální vzorec HMB

HMB

A jak jsou tyto teoretické předpoklady naplněny v odborných studiích?

Publikováno bylo velké množství experimentálních studií, které dávají za pravdu možnému ochrannému účinku HMB. Jedná se o studie na izolovaných zvířecích svalech, které prokázaly, že suplementace HMB vede ke snížení proteolýzy (odbourávání bílkovin) a naopak k jejich zvýšené syntéze (k proteosyntéze). Tato data jsou ve shodě i s experimenty provedenými na živých zvířatech.

Účinky hydroxymetylbutyrátu

Z hlediska praktického jsou pro určení, zdali jakákoli látka zvyšuje sportovní výkon či ovlivňuje jiné funkce, nejpodstatnější studie provedené přímo na skupinách sportovců, zdravých jedinců či nemocných pacientů.

Z publikovaných studií vyplývá, že:

HMB má účinky antikatabolické a zároveň anabolické. Zabraňuje odbourávání proteinů při fyzické námaze. Tyto účinky byly opravdu prokázány na skupině mužů v silovém tréninku. Jedinci, kteří užívali HMB v dávce 3 gramů denně po dobu 3 týdnů měli po silových trénincích nižší hladiny markerů odbourávání bílkovin v krvi, stejně tak nižší aktivity enzymu kreatinkinázy, který se uvolňuje do krevního oběhu po svalovém poškození.

Současně mělo podávání HMB jednoznačný pozitivní vliv na svalovou sílu (1).

Také zvyšuje objem svalové hmoty.

HMB má pravděpodobně i účinky lipolytické. Podporuje oxidaci mastných kyselin, čímž je využívá jako zdroj energie. To je poměrně významné, neboť při déle trvajícím výkonu se vyčerpávají zásoby svalového a jaterního glykogenu a organismus se musí spoléhat na energii uloženou v tukové tkáni, která se však relativně špatně mobilizuje.

Zvyšuje vytrvalostní výkon, zvyšuje maximální spotřebu kyslíku (VO2max). Ne sice o moc, ve studii se závodními cyklisty se jednalo pouze o 4% zvýšení, i to však může být pro sportovce významné (2).

Dále zvyšuje anaerobní práh, tedy dobu, kdy organismus začíná odbourávat sacharidy anaerobní glykolýzou. Ergogenní (výkonnost zvyšující) účinky HMB jsou pravděpodobně závislé na délce podávání, krátkodobé podávání (kratší než 10 dnů) většinou nevede k požadovanému efektu.

Opravdu zvyšuje výkonnost? Funkce karnitinu v organismu

Bezpečnost hydroxymetylbutyrátu a závěrečné zhodnocení

Vzhledem k populárnosti HMB i jeho poměrně vysokému dávkování (okolo 3 g za den) byla problematika možných nežádoucích účinků poměrně intenzívně studována. Bylo kupodivu prokázáno, že užívání HMB není doprovázeno prakticky žádnými nežádoucími účinky.

Zkoumali se nejen vlivy na orgánové funkce, ale i celá řada biochemických a hematologických parametrů. Z těchto analýz vyplynulo, že HMB dokonce zlepšuje některé metabolické parametry, jako jsou například krevní tuky. Vliv na snížení krevního cholesterolu je obzvláště zajímavý, uvědomíme-li si, že HMB slouží jako prekurzor pro syntézu cholesterolu a tudíž by měla suplementace HMB vést teoreticky spíše ke zvýšení hladin cholesterolu. Je možné, že HMB zvyšuje využití cholesterolu pro stavbu buněčných membrán, a tím se podílí na tomto příznivém metabolickém efektu.

  • HMB má také příznivý účinek na psychický stav, ovlivňuje pozitivně náladu, působí proti odbourávání bílkovin, čehož je využíváno nejen ve sportu, ale i v klinické medicíně. HMB se používá k suplementaci nemocných s nádorovými chorobami i s AIDS a v obou případech byl zaznamenán jednoznačný příznivý účinek na stav výživy.

Jak jsem již uváděl v článku o aminokyselinách, HMB (spolu s kreatinem) byly v jedné rozsáhlé studii zabývající se vlivem sportovních výživových doplňků na sportovní výkon jedinými výživovými doplňky (ze zmíněných 250 látek), u kterých byl prokázán anabolický účinek.

Závěrem lze říci, že HMB je jako jeden z mála doplňků sportovní výživy, kde většina dostupných dat hovoří pro jeho pozitivní účinky na zvyšování zejména silové výkonnosti. Ač nejsem zastáncem sportovních doplňků zvyšujících výkonnost, je nutné přiznat, že podle dostupné odborné literatury nejsou k dispozici žádné údaje, které by zpochybňovaly bezpečnost či etiku suplementace touto látkou.

Přečtěte si kompletně zpracované téma: Doping ve sportu