Lepek

je relativně nová, do určité míry kontroverzní nosologická jednotka řazená do spektra onemocnění vyvolaných lepkem. Projevuje se gastrointestinálními i extraintestinálními příznaky v návaznosti na...
Definice: Celiakie je tzv. autoimunitní onemocnění charakterizované nesnášenlivostí lepku obsaženého v obilí, které se projevuje poškozením tenkého střeva. Příčina onemocnění: Termín autoimunitní v ...