Chirurgická léčba obezity jako lék pro všechny tlusťochy?

pexels-photo-3845129

Podle nejnovější studie publikované v prestižním časopise New England Journal of Medicine je chirurgická léčba obezity spočívající v bandáži žaludku nebo jeho chirurgickém obchvatu (hovoříme o tzv. bypassu žaludku) spojena s výrazně nižším výskytem dalších komplikujících onemocnění v budoucnu (celkem více než 50% snížení). Výskyt cukrovky je u takto chirurgicky léčených nemocných nižší o 92%, nemoci srdce poklesly o 59% a výskyt nádorových onemocnění poklesl o 60%. Dlužno dodat, že tato léčba je podle doporučení amerického Národního ústavu pro zdraví (NIH) rezervovaná pro jedince s Body Mass Indexem (BMI) nad 40, nebo nad 35 u jedinců s dalším komplikujícím onemocněním. V této souvislosti už byla vyslovena myšlenka, aby se tato indikační kritéria snížila a chirurgická léčba obezity se stala dostupnější i pro méně tlusté pacienty. Vzhledem k faktu, že podle průzkumu z roku 2002 má v České republice BMI nad 30 15% populace (tedy 1,5 miliónu obyvatel), nezbývá si než postesknout: škoda, že nejsem chirurg s privátní klinikou – do smrti bych měl co dělat. Více informací v článku: Chirurgická léčba obezity jako lék pro všechny tlusťochy?