Je tělesná výška rizikovým faktorem pro nadváhu?

photo-1522844990619-4951c40f7eda

Kupodivu ano, tělesná výška je jedním z rizikových faktorů pro nadváhu, obezitu a obecně kardiovaskulární nemoci.

 

Je opravdu prokázáno, že vyšší lidé mají nižší výskyt nemocí srdce a cév. Za rizikovou se bere výška pod 160 až 170 cm v závislosti na pohlaví a typu publikované studie, přičemž takto nižší lidé mají až dvakrát vyšší riziko těchto nemocí. Naopak lidé nad 180 cm jsou na tom stran kardiovaskulárního rizika i rizika vzniku cukrovky o dost lépe.

Koneckonců tento výškový faktor odráží stále nejrozšířenější index stanovení stavu výživy, tedy body mass index. Důvody pro tento vztah nejsou známé, jako nejpravděpodobnější se obviňují socioekonomické podmínky rodin, v kterých děti vyrůstají, a které by měly významně ovlivňovat růst. Je mimochodem známo, že lidé žijící celý život v chudobě, nedorůstají výšek svých šťastnějších vrstevníků. Je možné, že se na pozdějším růstu podílí i porodní váha.

Je také zajímavé, že vztah k obezitě, riziku cukrovky a nemocí srdce a cév má i samotná délka dolních končetin dětí (ale již nikoli délka trupu) a již z tohoto parametru se dají tato rizika odhadnout.

Také rychlost růstu během prvního roku života je rizikovým faktorem pro budoucí vznik a rozvoj obezity, kardiovaskulárních a také některých nádorových onemocnění.