Jaký je výskyt obezity v Evropě?

health-1803599_1920

Odhaduje se, že nejméně 135 miliónů obyvatel Evropské unie je obézních

(tedy s BMI nad 30 kg/m2) a dalších 70 miliónů lidí tuto hranici brzy překoná. V mnoha zemích (bohužel včetně České republiky) přesahuje počet lidí s nadváhou neuvěřitelných 50%. Nárůst výskytu dětské obezity je také alarmující a v některých zemích EU dosahuje výskyt dětské obezity 25%.

Kromě individuálních rizik (tedy rizik pro každého obézního jedince) jsou velkou hrozbou pro společnost i ekonomická rizika. Odhaduje se, že v evropských zemích se celých 8% veškerých prostředků na zdravotní péči spotřebuje na léčbu obezity a jejích komplikací. Data ze Spojených států jsou ještě hrozivější, podle oficiálních statistik tvoří náklady na diagnostiku a léčbu nemocí sdružených s nadváhou, obezitou a nedostatkem pohybu více než 25% všech zdravotních nákladů. Zátěž pro společnost je o to větší, obezita a její následky jsou spojeny s větší nemocností i úmrtností (vedou jednoduše ke zkrácení průměrné délky života), což pragmaticky řečeno vede k vyšším výdajům společnosti spojených s lékařskou péčí a nemocenskými dávkami a nižším příjmům ve formě nevybraných daní a nízké produktivitě práce. Například podle údajů z roku 2001 stála ve Velké Británii péče o pacienty s nadváhou 3 miliardy anglických liber. Podle údajů ze Spojených států se každoročně utratí za léčbu lidí obézních o 34% více než za léčbu lidí s normální tělesnou hmotností.

Dalším velmi významným problémem je fakt, že společnost (ani u nás ani v západní Evropě či USA) nemá dost lékařů, kteří by byli dostatečně erudováni a správně proškoleni, aby se mohlo čelit záplavě obézních pacientů přicházejících do ordinací s mnoha doprovodnými chorobami. Podle výše zmiňované zprávy bylo v Anglii v roce 2001 spočítáno, že na 30 miliónů lidí s nadváhou je k dispozici celkem 9 center, každé s jedním odborníkem na tuto problematiku. Kdyby do těchto center bylo odesláno od praktických lékařů jen 10% pacientů s nadváhou, představovalo by toto procento 110000 pacientů na jedno centrum, tedy číslo zcela nereálné. V České republice máme podobný počet lékařských center pro léčbu obezity a zhruba 6x méně obyvatel při podobném výskytu nadváhy. Jsme na tom tedy o něco lépe, ale rozhodně se tím nemůžeme utěšovat.

Výskyt nadváhy a obezity v některých evropských zemích a USA

 

Země

nadváha (%)

(BMI 25-30 kg/m2)

obezita (%)

(BMI >30 kg/m2)

1)    celkem

(%)

muži

ženy

muži

ženy

Česká republika

43

31

13

16

51

Slovensko

42

25

15

16

48

Polsko

38

27

10

12

43

Maďarsko

39

30

20

18

53

Německo

44

29

14

12

49

Rakousko

54

21

9

9

46

Řecko

41

30

26

18

57

USA

42

28

28

33

66

Data čerpána ze zprávy OECD Health Data 2006 (údaje pro jednotlivé státy pocházejí z let 1996-2005)