Infekční nemoci

Pod pojmem žloutenka si většina laické veřejnosti představuje onemocnění způsobené virem hepatitidy A, což je ve skutečnosti představa zcela nesprávná. Žloutenka je pouze příznak, nikoli vlastní...
Infekční nemoci dýchacích cest, aneb malý průvodce jejich příčinami i mechanismů, jakými se jim lidské tělo brání - z pera Ondry Vojtěchovského, lékaře zabývajícího se sportovní medicínou. Léčba -...
Úspěšnost léčby virové hepatitidy C není stále uspokojivá, standardní léčba založená na dlouhodobém podávání pegylovaného interferonu a antivirotika ribavirinu vede k vyléčení pacientů infikovaných...
Virová hepatitida C je další z řady virových hepatitid. Původně byla označovaná jako nonA-nonB hepatitida, teprve po odhalení její příčiny a příčin dalších virových hepatitid, jí byl přiřazen název...
Kolektivní dětská zařízení jsou často semeništěm nejrůznějších neduhů – dětských infekčních nemocí i onemocnění dýchacích cest. Kolotoči nemocí snadno podléhají i ty děti, které byly dosud...
Podle amerických epidemiologů byla letošní vakcína proti chřipce opravdu nejhorší za posledních 10 let a měla jen 44% účinnost. V jiných letech bývá účinnost vakcín 70-90%. Je to dáno tím, že virus...