Jak ovlivňuje porodní váha riziko nadváhy v dospělosti?

pexels-photo-1556706

Velmi. Vysoká porodní váha zvyšuje zhruba dvojnásobně riziko vzniku obezity v dospělosti.

Ovšem také nízká porodní váha, která bývá doprovázena rychlou akcelerací růstu v ranném dětství, je stejným rizikem pro vznik obezity budoucnosti. Tato kombinace je navíc o to nebezpečnější, že vede mnohem častěji k rozvoji centrálního (androidního) typu obezity.

Hlídejte BMI dítěte

Za kritický věk dětí pro riziko obezity v dospělosti se považuje 4. až 7. rok dítěte, neboť v této době dosahuje body mass index (BMI) fyziologicky nejnižších hodnot během celého života člověka. Proto vyšší BMI v tomto věku je významným rizikovým faktorem rozvoje budoucí obezity. Také je známo, že až u 80% adolescentů s nadváhou se vyvíjí obezita v dospělosti.

Právě pro tyto důvody je velmi důležitá úloha rodičů ve výchově směrem ke zdravému způsobu života svých dětí. Se špatnými návyky a podlomeným stavem výživy lze těžko děti vychovávat ke zdravému životnímu stylu.

Dieta nezmenší množství tukových buněk

Tyto pozorované jevy úzce souvisí s vývojem tukové tkáně. Ta se začíná vyvíjet již prenatálně, v druhém až třetím trimestru těhotenství. Existují názory, že počet adipocytů, tedy buněk tukové tkáně, je po narození neměnný a tedy, že základ možné obezity je dán v prenatálním období. Tato tvrzení však nejsou podporována posledními poznatky.

  • Nejúplnější přehled populárních diet v rubrice: Diety

Po narození dochází k diferenciaci (dalšímu vývoji) zárodečných tukových buněk ve zralé tukové buňky, adipocyty. Při redukční dietě pak dochází pouze ke změně objemu těchto zralých tukových buněk a nikoli ke zmenšení jejich počtu.

Liposukce nic neřeší

Zajímavé je, že při operačním odstranění tukové tkáně, takzvané liposukci, nedochází ke změnám v objemu zbývajících tukových buněk, ale naopak k jejich zmnožení v důsledku znovuzahájení procesu diferenciace nových zralých tukových buněk tak, aby organismus znovu dosáhl výchozího naprogramovaného stavu před liposukcí. To může vysvětlit relativně časté selhání liposukční léčby.