Jak souvisí recepty v časopisech s obezitou?

pexels-photo-1660532

Že nevidíte žádnou souvislost mezi publikováním receptů v novinách, časopisech a reklamních letácích v supermarketech? Ale ona existuje. Podle odborníků mají tyto recepty souvislost s rizikem obezity. V jedné studii provedené ve Spojených státech ve 12 velkých městech byla sledována kalorická hodnota moučníků a zákusků, jejichž recepty byly uveřejněny v hlavních novinách vycházejících v těchto městech. Překvapivě bylo zjištěno, že kalorická hodnota těchto dezertů souvisí s výskytem obezity v těchto městech (tedy tam, kde měly moučníky s nižší kalorickou hodnotou, byl i nižší výskyt obezity). Takové výsledky je samozřejmě nutné brát s rezervou, ale určitě stojí za zamyšlení. Podobná studie byla publikována v Dánsku, kde sledovali kvalitu receptů jídel na reklamních letácích distribuovaných do dánských domácností. Jídla na všech těchto letácích byla označována jako jídla patřící do zdravé výživy. Analýzou základních živin však bylo zjištěno, že žádné doporučované jídlo neobsahuje méně než 30% tuků, jak by odpovídalo zásadám zdravé výživy. Naopak, celá polovina receptů obsahovala jídla s 50% podílem tuků na celkové kalorické hodnotě.