Jaké existují léky na hubnutí?

photo-1576046126313-e93a138bc984

Název článku je určitě chytlavý. Je však nutno zdůraznit, že léky na hubnutí, bez kompletní změny životního stylu, obézním lidem nemohou pomoci.

Léky výhradně pro obézní nemocné!

Boj s nadváhou a obezitou začíná změnou dietních návyků a zvýšením pohybových aktivit.

Farmakoterapie, tedy léčba medikamenty, je určena prakticky výhradně pro obézní nemocné s BMI nad 30 kg/m2. Nelze je v žádném případě brát za berličku, která nám pomůže ¨bez práce¨ zbavit se nadbytečných kil.

Léky používané v léčbě obezity dělíme na dvě skupiny, konkrétně na:

  •     anorektika (léky tlumící chuť k jídlu)
  •     léky ovlivňující vstřebávání živin z trávicího traktu

 Anorektika

Anorektika se ještě dělí na dvě podskupiny, tzv. katecholaminergní a serotoninergní anorektika. Mezi první patří známý Adipex retard (účinná látka fentermin), mezi druhé patří lék sibutramin (prodávaný pod komerčními názvy Meridia nebo Lindaxa). Sibutramin skutečně zvyšuje pocit sytosti, zlepšují se i některé metabolické parametry (dochází ke snižování hladin glykémie, triglyceridů i celkového cholesterolu a zvyšování hladin HDL cholesterolu).

Spočítejte si svou: Ideální hmotnost

Léčba je povolena pouze na dobu jednoho roku, nedoporučuje se pacientům s arteriální hypertenzí a lidem nad 65 let. Podobně jako u dalších farmak používaných k léčbě obezity dochází u pacientů po vysazení léčby velmi často k relapsu a k návratu na původní hmotnost. Je třeba dodat, že léky obsahující sibutramin mají od ledna 2010 pozastavenou registraci v celé EU na základě předběžných výsledků studie SCOUT.

Blokátory vstřebávání živin

Mezi blokátory vstřebávání živin z trávicího traktu patří zejména orlistat (prodávaný pod názvem Xenical). Bylo prokázáno, že orlistat blokuje vstřebávání tuků zhruba o 30% a obézní pacienti užívající tento preparát opravdu hubnou a zlepšují se jim podobně jako u sibutraminu i metabolické parametry.

Podobným způsobem jako orlistat účinkuje i nevstřebatelný tuk Olestra vyvinutý americkou společností Procter a Gamble. Nejedná se o lék, nýbrž o dietní doplněk, který se používá místo klasických rostlinných tuků ke smažení a pečení.

Spočítejte si své: Riziko kardiovaskulárního onemocnění

Na závěr této krátké kapitoly bych chtěl zmínit ještě chirurgické metody léčby obezity. Sem patří tzv. bariatrické metody, které spočívají v bandáži nebo plastice žaludku eventuálně v jeho přemostění, provádějí se i podobné výkony na tenkém střevě. Hlavním cílem je zmenšit objem orgánů trávicího traktu, eventuálně plochu, přes kterou dochází ke vstřebávání živin. Studie z poslední doby kupodivu dokazují, že tento způsob léčby je velmi efektivní, jak co do léčby obezity, tak i po stránce snižování rizik vyplývajících z přidružených nemocí.

Nutno však na tomto místě zdůraznit, že žádný z těchto medicínských přístupů v léčbě obezity nemůže mít šanci na dlouhodobý úspěch, pokud není doprovázen výraznou změnou životního stylu, myšlení a přístupu ke svému jídelníčku i pohybovým aktivitám.