Jaké existují léky na hubnutí?

Název článku je určitě chytlavý. Je však nutno zdůraznit, že pilulky na hubnutí, bez kompletní změny životního stylu, obézním lidem nemohou pomoci.

Léky výhradně pro obézní nemocné!

Boj s nadváhou a obezitou začíná změnou dietních návyků a zvýšením pohybových aktivit.

Farmakoterapie, tedy léčba medikamenty, je určena prakticky výhradně pro obézní nemocné s BMI nad 30 kg/m2. Nelze je v žádném případě brát za berličku, která nám pomůže ¨bez práce¨ zbavit se nadbytečných kil.

Léky používané v léčbě obezity dělíme na dvě skupiny, konkrétně na:

  •     anorektika (léky tlumící chuť k jídlu)
  •     léky ovlivňující vstřebávání živin z trávicího traktu

 Anorektika

Anorektika se ještě dělí na dvě podskupiny, tzv. katecholaminergní a serotoninergní anorektika. Mezi první patří známý Adipex retard (účinná látka fentermin), mezi druhé patří lék sibutramin (prodávaný pod komerčními názvy Meridia nebo Lindaxa). Sibutramin skutečně zvyšuje pocit sytosti, zlepšují se i některé metabolické parametry (dochází ke snižování hladin glykémie, triglyceridů i celkového cholesterolu a zvyšování hladin HDL cholesterolu).

Spočítejte si svou: Ideální hmotnost

Léčba je povolena pouze na dobu jednoho roku, nedoporučuje se pacientům s arteriální hypertenzí a lidem nad 65 let. Podobně jako u dalších farmak používaných k léčbě obezity dochází u pacientů po vysazení léčby velmi často k relapsu a k návratu na původní hmotnost. Je třeba dodat, že léky obsahující sibutramin mají od ledna 2010 pozastavenou registraci v celé EU na základě předběžných výsledků studie SCOUT.

Blokátory vstřebávání živin

Mezi blokátory vstřebávání živin z trávicího traktu patří zejména orlistat (prodávaný pod názvem Xenical). Bylo prokázáno, že orlistat blokuje vstřebávání tuků zhruba o 30% a obézní pacienti užívající tento preparát opravdu hubnou a zlepšují se jim podobně jako u sibutraminu i metabolické parametry.

Podobným způsobem jako orlistat účinkuje i nevstřebatelný tuk Olestra vyvinutý americkou společností Procter a Gamble. Nejedná se o lék, nýbrž o dietní doplněk, který se používá místo klasických rostlinných tuků ke smažení a pečení.

Spočítejte si své: Riziko kardiovaskulárního onemocnění

Na závěr této krátké kapitoly bych chtěl zmínit ještě chirurgické metody léčby obezity. Sem patří tzv. bariatrické metody, které spočívají v bandáži nebo plastice žaludku eventuálně v jeho přemostění, provádějí se i podobné výkony na tenkém střevě. Hlavním cílem je zmenšit objem orgánů trávicího traktu, eventuálně plochu, přes kterou dochází ke vstřebávání živin. Studie z poslední doby kupodivu dokazují, že tento způsob léčby je velmi efektivní, jak co do léčby obezity, tak i po stránce snižování rizik vyplývajících z přidružených nemocí.

Nutno však na tomto místě zdůraznit, že žádný z těchto medicínských přístupů v léčbě obezity nemůže mít šanci na dlouhodobý úspěch, pokud není doprovázen výraznou změnou životního stylu, myšlení a přístupu ke svému jídelníčku i pohybovým aktivitám.

publikováno: 30.06.2010   napsal/a: Prof. MUDr. Libor Vitek PhD