Co jsou vyvážené diety?

photo-1497888329096-51c27beff665

Populární diety spadající do této skupiny zahrnují dietní plány vyvinuté ve Spojených státech komerčními subjekty (centra zaměřená na hubnutí), jako jsou například Weight Watchers, či Jenny Craig.

 

Doporučují je odborné společnosti

Kromě těchto komerčních subjektů existuje celá řada dietních plánů doporučovaných americkými odbornými společnostmi či organizacemi. Mezi tyto diety patří zejména tzv. dieta DASH založená na potravinové pyramidě (USDA Food Guide Pyramid), nebo diety z amerického Národního programu pro kontrolu cholesterolu (National Cholesterol Education Program Step I and Step II Diets) [National Institutes of Health, National Cholesterol Education Program. NIH 1993]. Tyto diety jsou používány po dlouhou dobu, vyzkoušelo je a dlouhodobě je používá miliony lidí po celém světě, a jako jediné jsou podloženy vědeckými daty. Zajímavé je, že tyto diety nejsou vnímány jako ¨populární¨, pravděpodobně proto, že nejsou masivně podporovány komerčními subjekty, a dále proto, že s nimi přicházejí oficiální instituce. Například bylo prokázáno, že dieta DASH vede ke snížení krevního tlaku. Diety z amerického Národního programu pro kontrolu cholesterolu jsou zase určeny primárně pro snížení nasycených tuků a cholesterolu v krvi, ačkoli vedou také ke snižování tělesné váhy. Mimochodem, mnoho jedinců má vysoký cholesterol právě v důsledku obezity.

Mají dostatek potřebných živin

Základní filozofií vyvážených diet je snížení tělesné váhy na základě negativní energetické bilance. Jinými slovy, aby člověk mohl zhubnout musí jíst méně, než kolik potřebuje. Diety jsou kalkulovány, aby vedly k deficitu mezi 500 až 1000 kcal za den, ale je zároveň doporučováno minimální množství kalorií (1000 až 1200 pro ženy, 1200 až 1400 pro muže). Velmi doporučován je také zvýšený výdej energie prostřednictvím fyzické aktivity. Diety poskytují co nejširší výběr potravin a jsou tedy velmi rozmanité. Jsou naprosto vyvážené a poskytují všechny potřebné a nezbytné živiny v plném rozsahu, přesto však vedou k relativně velkému váhovému úbytku (0,5-1 kg za týden). Diety jsou založeny na vědeckých informacích, podle kterých jsou neustále aktualizovány. Například dieta Weight Watchers byla zahájena jako program nazvaný ¨10% rozdíl¨, na základě zjištění, že 10% váhový úbytek zlepšuje zdravotní stav (například snižuje krevní tlak, zlepšuje profil krevních tuků, atd.). Podobným programem je Americe známý ¨Shape Up and Drop 10!¨ [www.shapeup.org].

Vyvážené množství základních živin znamená, že tato dieta obsahuje:

Jaký je efekt vyvážených diet na tělesnou váhu?

Na základě detailní analýzy publikovaných studií bylo prokázáno, že vyvážené redukční diety vedou v průměru k váhovému úbytku o 8% za 3 až 12 měsíců [1]. K tomuto váhovému úbytku dochází na úkor tukové tkáně.

  • Jaký je nutriční profil vyvážených redukčních diet?
  • Poskytují tyto diety dostatečné množství všech živin podle odborných doporučení?

Bylo opravdu prokázáno, že při dodržování správného výběru potravin jsou tyto diety nutričně vyvážené a nezpůsobují žádný nutriční deficit [National Institutes of Health, National Cholesterol Education Program. NIH 1993].

Jaké jsou metabolické účinky těchto diet?

Systematická analýza účinků dietních programů určených primárně pro snižování cholesterolu v krvi a rizika kardiovaskulárních onemocnění (National Cholesterol Education Step I and II dietary intervention programs on cardiovascular disease) prokázala, že tyto diety snižují LDL-cholesterol, normalizují triglyceridy v krvi a normalizují poměr HDL/celkový cholesterol [2] (více o krevních tucích v kapitole Diety s nízkým obsahem tuků). Vyvážené redukční diety také snižují krevní tlak [3]. Při těchto dietách dochází také ke snižování hladin inzulínu v krvi [3], hormonu snižujícího hladiny cukru v krvi. Tyto změny v sekreci inzulínu se podílejí na úspěšnosti vyvážených redukčních diet v omezování příjmu kalorií, kontrole pocitu hladu a chuti k jídlu, a také výdeji energie.