Kojení může chránit před rakovinou prsu

photo-1523881542461-305ab566932f

K těmto závěrům dospěli lékaři z amerického Bostonu, kteří sledovali riziko rakoviny prsu u dětí černošských žen. Prokázali, že děti žen s dvěmi a více dětmi, měly 1,5 krát vyšší riziko určitého typu rakoviny prsu (s tzv. negativními estrogenovými receptory, ER), v porovnání s ženami bezdětnými. Toto riziko však bylo patrné pouze u žen, které své děti nekojily.

 

Jednalo se o výsledky studie nazvané Black Women’s Health Study, která zahrnovala 59000 černošských žen sledovaných letech 1999 až 2009.

Podobně jako v předchozích studiích, ženy s více dětmi měly nižší riziko ER pozitivních nádorů prsu, a kojení nemělo žádný vztah k tomuto riziku. Pro rakovinu prsu s negativními estrogenovými receptory však byl nalezen vztah právě opačný, a ten závisel na faktu, zdali ženy své děti kojily či nikoliv.

  • Nejúplnější přehled populárních diet v rubrice: Diety

Ačkoli ER negativní nádory prsu jsou méně časté, jsou obtížněji léčitelné a mají horší prognózu.

Toto pozorování je vysvětlováno faktem, že pokud ženy nekojí, dochází v tkáni mléčné žlázy k tzv. procesu involuce, často provázenému zánětlivými změnami, které představují riziko pro případný vznik nádorového onemocnění.

Výsledky této studie přinášejí další argumenty, proč podporovat kojení – není to jen zdraví dětí, ale také matek, kterým kojení prospívá.