Žloutenka kojenců způsobená mateřským mlékem

žloutenka

Vliv kojení na hladiny bilirubinu v krevním séru byl poprvé popsán v 60. letech minulého století, a žloutenka způsobená mateřským mlékem je skutečně relativně častou komplikací novorozeneckého období.

Kojené děti mají vyšší koncentrace bilirubinu v krvi

Koneckonců o vlivu kojení na koncentrace v séru novorozence dobře vypovídají epidemiologická data ze studií zaměřených na srovnání hladin bilirubinu v krvi u kojených novorozenců a dětí krmených umělou výživou. Výsledky jsou překvapivé, zatímco v populaci dětí živených umělou stravou byl zaznamenán výskyt hyperbilirubinémie >220 umol/L pouze v necelých 4 % případů, u dětí kojených byl tento výskyt téměř 13 %.

Novorozenecká žloutenka

Příčinou žloutenky vyvolané mateřským mlékem je zřejmě působení některých složek mateřského mléka. Původně se obviňoval neobvyklý metabolit ženského pohlavního hormonu progesteronu, tzv. pregnan-3(a),20(b)-diol, který by měl po svém vstřebání z trávicího traktu inhibovat aktivitu enzymu zodpovědného za biotransformaci bilirubinu v játrech novorozence (enzym bilirubin UDP-glukuronosyltransferáza označovaný zkratkou UGT1A1). Pozdější studie tuto možnost zpochybnily, podobně jako možný účinek lipázové aktivity (enzym štěpící tuky) v mateřském mléce.

Podle původního předpokladu měla tato zvýšená lipázová aktivita vést v trávicím traktu novorozence k vyšší produkci volných mastných kyselin, které měly po svém vstřebání narušovat metabolizaci bilirubinu v játrech novorozence. Jako hlavní příčina se dnes jeví přítomnost jiného enzymu v mateřském mléce, a to enzymu beta-glukuronidázy štěpícího zmetabolizovaný bilirubinu ve střevě kojence. Uvolněný bilirubin se pak zvýšeně vstřebává z trávicího traktu novorozence a vede k rozvoji žloutenky.

Kojení novorozenci mají také zpomalené osídlování trávicího traktu bakteriální mikrobiotou metabolizující bilirubin na další produkty (nazývané souborně urobilinoidy), což může být jeden ze spolupodílejících se faktorů na žloutence u některých kojených novorozenců, neboť bilirubin se hromadí ve střevě novorozenců a opět se může zvýšeně vstřebávat do cirkulace.

Jak se tento typ žloutenky léčí?

K potvrzení žloutenky vyvolané mateřským mlékem se doporučuje na 48 hodin dítě odstavit od prsu a krmit pouze umělou výživou. Za 24-48 hodin by mělo dojít k poklesu koncentrací bilirubinu v krvi kojence alespoň o 45 umol/L. Matka by měla během této doby odstříkávat mléko a v případě potvrzení této diagnózy pokračovat v kojení novorozence, neboť v tomto případě není ohroženo zdraví dítěte.