Bilirubin jako antioxidant

pexels-photo-2280571

Mezi nejvýznamnější antioxidačně působící substráty vyskytující se přirozeně v lidském těle, patří bilirubin, žlučový pigment způsobující žloutenku.

Bilirubin ovlivňuje imunitu

První zprávy o potenciálních antioxidačních účincích bilirubinu byly publikovány již v roce 1954 a bilirubin v těchto studiích zabraňoval oxidaci nenasycených mastných kyselin s vyšší účinností než vitamin E. Podobné výsledky byly publikovány o několik desetiletí později japonskými autory, kteří patrně neznali práce z 50. let. Posléze byly antioxidační účinky bilirubinu prokázány v celé řadě dalších prací. Bylo například prokázáno, že bilirubin svými antioxidačními účinky významně ovlivňuje imunitní odpověď organismu a dokonce přímo působí proti množení herpetických virů i viru HIV.

Spočítejte si své: Riziko kardiovaskulárního onemocnění

Zajímavá klinická pozorování

Nejvýznamnější jsou ovšem klinická pozorování prokazující souvislost mezi hladinami bilirubinu v krvi a výskytem nemocí podmíněných oxidačním stresem, mezi která řadíme většinu civilizačních chorob, aterosklerózou kardiovaskulárními nemocemi počínaje, a nádorovými a degenerativními onemocněními konče.

Jedinci s vyššími hladinami bilirubinu jsou do určité míry chráněni před rozvojem těchto nemocí, kupříkladu jedinci s Gilbertovým syndromem mající zhruba třikrát vyšší koncentrace bilirubinu v krevním séru, mají čtyřikrát nižší riziko, že se u nich objeví rakovina tlustého střeva.

Nízký bilirubin v krvi byl také identifikován jako rizikový faktor pro nemoci srdce a cév, nezávislý na věku, celkovém i HDL cholesterolu, krevním tlaku či kouření. Bylo také prokázáno, že nárůst sérového bilirubinu o každý 1 μmol/L (velmi zanedbatelné zvýšení) je asociován se snížením rizika ICHS o celých 6,5 %.

Jaká je Vaše: Ideální váha

Nízké hladiny bilirubinu, vyšší riziko chorob

Také výsledky dalších klinických studií ukazují, že chronická zánětlivá onemocnění autoimunitní povahy, jako jsou například Crohnova nemoc, revmatoidní arthritis, systémový lupus erythematosus, nebo Wegenerova granulomatóza, jsou asociována s nízkými hladinami bilirubinu v krevním séru.

Mohla by vás zajímat rubrika: Výživa a zdraví