Kouření zvyšuje riziko srdečních artymií

photo-1528671839653-1f8ab2e4bda1

Všichni vědí, že kouření cigaret je nezdravé, málokdo ovšem asi ví, že kromě nádorových onemocnění a klasických nemocí srdce způsobených aterosklerózou vede kouření i ke zvýšenému riziku srdečních arytmií, konkrétně síňové fibrilace. Fibrilace síní je relativně častou poruchou srdečního rytmu (každý rok je v USA diagnostikováno 160000 nových případů tohoto onemocnění) s nebezpečím vzniku krevních sraženin v srdečních síních a možnou embolizací, zejména do mozku, kde může způsobit mozkovou mrtvici. Tito nemocní jsou pak trvale na antikoagulační léčbě, aby se zabránilo tmto komplikacím.
Poslední výzkumy amerických vědců vycházející z analýz více než 15000 lidí ve věku 45 až 64 let sledovaných po dobu 13 let ukazují, že kuřáci mají o třetinu vyšší riziko rozvoje síňové fibrilace v porovnání s lidmi, kteří nekouří. Důvody nejsou úplně jasné, podstatné však je, že existuje přímý vztah mezi kouřením a tímto poměrně závažným onemocněním srdce.


Zdroj: odborný časopis Heart Rhythm, srpen 2011