Konzumace kávy brání vzniku srdečních arytmií

pexels-photo-374592

Lidem s poruchami srdečního rytmu je lékaři většinou doporučováno vyloučit ze svého jídelníčku konzumaci kávy. Nejnovější výzkumy však ukazují, že konzumace kávy snižuje riziko hospitalizace pro problémy se srdečním rytmem.

 

Podle této studie prezentované na kardiologické konferenci v San Francisku měli lidé, kteří konzumovali čtyři a více šálků kávy denně o 18% nižší riziko hospitalizace pro problémy se srdečním rytmem.
Tyto výsledky jsou překvapivé, neboť po dlouhou dobu se kofein považoval za tzv. arytmogenní látku, je kupříkladu dobře známo, že někteří lidé si stěžují na pocity bušení srdce (tzv. palpitace) po požití silnější kávy.
Provedené studii však určitě lze věřit, neboť byla provedena na obrovkém počtu lidí čítajícím více než 130000 jedinců, u kterých byly sledovány konzumace kávy a alkoholu a kouření.

Z tohoto velkého souboru:

  • 27% nekonzumovalo vůbec kávu,
  • 14% pilo méně než jeden šálek kávy denně,
  • 42% konzumovalo jeden až tři šálky denně,
  • 17% pilo více než čytři šálky denně.

Tito lidé byli sledováni po dobu osmi let, během kterých došlo k více než 3100 hospitalizacím pro problémy se srdečním rytmem, u poloviny případů se jednalo o tzv. fibrilami síní. Pravděpodobnost hospitalizace pro tyto problémy pak byla v opačném vztahu k pití kávy – čím více kávy jedinci konzumovali, tím nižší bylo toto riziko.

  • Nejúplnější přehled populárních diet v rubrice: Diety

Ačkoli tyto výsledky stále ještě nelze brát jako úplně směrodatné, ukazuje se, že konzumace kávy není ani zdaleka tak škodlivá, jak se donedávna soudilo.

Zdroj:
Výroční konference společnosti American Heart Association, 50th Annual Conference on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention, San Francisco,