Nežádoucí účinky pití kávy

pexels-photo-374885

Je vcelku všeobecně známo, že nadměrné pití kávy není úplně bez rizika. Pití kávy zvyšuje systolický i diastolický krevní tlak, nicméně jen mírně.

Je zajímavé, že v jedné studii byl prokázán stejný vztah k riziku vyššího krevního tlaku i pro pití Coca-Coly. Káva však také zvyšuje hladiny nepříznivě působícího LDL cholesterolu, ačkoli tento jev nebyl pozorován pro pití filtrované kávy.

Udává se, že za zvyšování LDL cholesterolu mohou diterpeny chránící před rozvojem rakoviny jater. Takto to většinou v přírodě chodí. To, co působí na jednu stranu ochranně, může způsobovat na stranu druhou i problémy. Kromě nepříznivého účinku na krevní tuky zvyšuje pití kávy i hladiny tzv. homocysteinu, aminokyseliny podílející se nepříznivě na vzniku aterosklerózy.

Riziko srdečního infarktu

Ovšem ačkoli pití kávy zhoršuje tyto rizikové faktory pro nemoci srdce a cév, většina studií neprokázala škodlivý vztah pití kávy na rozvoj kardiovaskulárních onemocnění, ačkoli nelze vyloučit okamžitě ovlivnění funkcí kardiovaskulárního aparátu po požití kávy. Podle jedné studie bylo významně zvýšeno riziko vzniku akutního srdečního infarktu během jedné hodiny po vypití šálku kávy.

Vliv kofeinu

Kromě uvedených diterpenů by se měl na potenciálně škodlivých účincích podílet i kofein. Ten je však přítomen i v čaji a pití čaje nezpůsobuje prakticky žádná rizika. Podle dostupných dat se uvádí, že denní spotřeba kofeinu do 400 mg/den nevede ke k riziku kardiovaskulárních nemocí. Výjimku tvoří vyšší příjem kofeinu u těhotných žen, u kterých může kofein zvyšovat riziko potratů a dále u dětí, kde je určité nebezpečí ovlivnění vývoje centrálního nervového systému.

Ochucování kávy

Co by však mělo ještě zaznít, hovořím-li o pití čaje a kávy, je fakt, že oba nápoje si velmi často ochucujeme. Čaj i kávu sladíme, do kávy přidáváme mléko nebo smetanu. To může hrát velkou roli v celkovém energetickém příjmu i příjmu tuků, pokud tyto nápoje konzumujeme ve velké míře.

Další účinky pití kávy

Dále je také známo, že pití kávy snižuje riziko rozvoje poškození jater, jaterní cirhózy a rakoviny jater, a to o více než 40%. Za tyto ochranné účinky mohou pravděpodobně diterpeny, kafestol a kahweol, svůj vliv má pravděpodobně i antioxidačně působící kofein.

Pití kávy je podle posledních studií sdruženo také s nižším rizikem rakoviny tlustého střeva (i když ne všechny studie studie vyzněly jednoznačně), Parkinsonovy nemoci (platí jednoznačně u mužů, pro ženy jen u těch, které nikdy neužívaly hormonální léčbu) a také rizikem spáchání sebevraždy.

Nutno ovšem podotknout, že záleží na množství kávy, které člověk za den vypije. Při pití více než 6 šálků denně se ochranné účinky mění ve většině případů na účinky škodlivé.

V rámci objektivity je však dlužno podotknout, že nadměrné pití kávy není zcela bez rizika, známé jsou již zmíněné negativní účinky kávy na krevní tlak, méně známé jsou pak škodlivé účinky na krevní tuky.