Pití kávy prodlužuje život

photo-1521401292936-0a2129a30b1c

Toto alespoň naznačují výsledky posledních lékařských studií. Podle španělských a amerických lékařů pití 2 až třech šálků kávy denně snižuje riziko úmrtí oproti lidem, kteří kávů nepijí o 18%. Pokud pijete šálky 4 nebo 5, je vaše riziko úmrtí nižší o celých 26%. Tyto výsledky byly zjištěny v rozsáhlé studii provedené na více než 125000 mužů a žen, kteří byli sledováni 18 až 24 let. Při zahájení studie netrpěl žádný z účastníků kardiovaskulárními ani nádorovými nemocemi. Po ukončení studie byly výsledky kontrolovány i na možné ovlivňující faktory, jako jsou hmotnost, kouření a další.

Tato data jsou ve shodě s předchozími zjištěními, že pití kávy snižuje výskyt nemocí srdce a cév, cukrovky, Parkinsonovy nemoci nebo rakoviny tlustého střeva. V rámci objektivity je však třeba podotknout, že pokud pijí kávu lidé s již existujícím onemocněním srdce, mají tito nemocní vyšší riziko srdeční nebo mozkové příhody.