Pití kávy snižuje riziko mozkových mrtvic u žen

pexels-photo-2074122
Tento zajímavý vztah byl prokázán, ovšem pouze u žen nekuřaček. Při pití dvou až tří šálků kávy denně bylo snížení rizika mozkových mrtvic o necelých 20%, při konzumaci většího množství kávy je toto snížení rizika ještě vyšší – o celých 43%. Ochranný účinek kávy nebyl kupodivu zaznamenán u kuřaček. Tyto výsledky jsou přitom velmi věrohodné, neboť v této studii bylo vyšetřeno více než 83000 žen o průměrném věku 56 let, které byly sledovány 24 let.
Určitý ochranný efekt měla i káva bez kofeinu, naopak limonády s obsahem kofeinu žádný preventivní účinek neměly, což ukazuje na to, že kofein není zřejmě tou nejdůležitější látkou v kávě.
Je známo, že pití kávy snižuje i riziko cukrovky působením na metabolismus glukózy, inzulinu a zánětlivých působků. Některé fenolické látky obsažené v kávě mají navíc i silné antioxidační účinky. Je pravděpodobné, že podobné mechanismy aktivních látek v kávě se uplatňují i v prevenci mozkových mrtvic.

Zdroj: Lopez-Garcia E et al. Coffee consumption and risk of stroke in women“ Circulation 2009.