Které čtyři faktory životního stylu dramaticky snižují riziko nemocí srdce a cév, cukrovky a nádorových onemocnění?

pexels-photo-1375883

Podle studie provedené na německých pacientech bylo prokázáno, že pokud lidé:

  • nekouří,
  • mají body mass index (BMI) pod 30 kg/m2,
  • tráví fyzickou aktivitou alespoň 3,5 hodiny týdně a
  • jedí zdravě

mají o 80 % nižší riziko nemocí srdce a cév, cukrovky a nádorových onemocnění.

Ačkoli se jedná o výsledky, které byly lékaři předpokládány, představuje tato studie provedená na ohromném počtu více než 23000 pacientů ve věku 35 až 65 let výrazný důkaz pro doporučení odborných autorit, jak má vypadat zdravý životní styl.

Pacienti byli rozděleni do skupin podle toho, kolik ze čtyřech výše uvedených faktorů životního stylu pravidelně dodržovali. Lékaři pacienty posléze sledovali téměř 8 let a monitorovali, u kolika se objevila cukrovka, kdo utrpěl mozkovou či srdeční mrtvici a u koho se vyvinulo nádorové onemocnění. Ti, kteří splňovali všechny čtyři faktory životního stylu, měli o téměř 80% nižší riziko výše uvedených nemocí v porovnání s lidmi, kteří nedodržovali žádný z těchto faktorů životního stylu. Snížení rizika bylo pro jednotlivá onemocnění následující:

  • o 93% nižší riziko cukrovky
  • o 81% nižší riziko infaktu myokardu
  • o 50% nižší riziko mozkové mrtvice
  • o 36% nižší riziko nádorových onemocnění
Nejvýznamnějším faktorem byl kupodivu BMI pod 30 kg/m2, druhým faktorem v pořadí bylo nekuřáctví, poté fyzická aktivita a jako poslední byla zdravá strava.

Tato studie jednoznačně prokazuje, jak dramaticky může zdravý životní styl snížit výskyt závažných civilizačních nemocí.

Zdroj:

Ford ES. Healthy living is the best revenge: Findings from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition – Potsdam Study. Archives of Internal Medicine, srpen 2009