Léky na osteoporózu snižují riziko rakoviny tlustého střeva

photo-1516826435551-36a8a09e4526

Podle posledních studií opravdu snižují léky určené k terapii osteoporózy riziko vzniku rakoviny tlustého střeva. Řeč je o skupině léků patřících mezi tzv. bisfofonáty, kam řadíme například alendronát, risndronát nebo kyselinu zolendronovou. Podle izraelských lékařů mají pacienti užívající bisfosfonáty nižší riziko vzniku kolorektálního karcinomu téměř o 60%. Celá studie vychází z pozorování provedeném na 1900 ženách užívajících bisfosfonáty v prevenci osteoporózy ohrožující ženy v menopauze. Podle lékařů je tento protinádorový účinek patrný již po jednom roce užívání bisfosfonátů.

Tyto výsledky však nejsou tak úplně překvapivé, protože již předchozí studie prokázaly, že bisfofonáty snižují riziko rakoviny prsu. Naopak to ukazuje, že by tato skupina mohla mít obecný protinádorový účinek. I proto se začíná těmto lékům věnovat mnohem větší pozornost právě s ohledem na tuto skutečnost. Je zajímavé, že podobný překvapivý účinek na riziko vzniku nádorových onemocnění má i jiná skupina léků. Jsou to tzv. statiny, které jsou široce užívané v léčbě hypercholesterolémie. Je jistě také zajímavé, že obě skupiny léků zasahují do stejné metabolické dráhy, což by mohlo vysvětlovat podobnost v protinádorových účincích.

Nicméně vzhledem k faktu, že bisfosfonáty mohou mít i závažné nežádoucí účinky, lze v současnosti jen stěží předpokládat jejich širší užívání v prevenci nádorových onemocnění. Navíc je jistě třeba výsledky izraelské studie ověřit nezávislými pozorováními. Přesto jsou tyto předběžné závěry pozoruhodné a mohou určitě do budoucna pomoci v boji s nádorovými onemocněními, například při vývoji nových léků využívajících stejné metabolické dráhy jako bisfosfonáty.

 


Zdroj: odborný časopis Journal of Clinical Oncology, únor 2011