Nežádoucí účinky česneku

pexels-photo-1087947

Ano, každá látka má potenciál vyvolat nežádoucí účinky a nemusí se jednat jen o léky. Všichni asi známe nežádoucí účinky nadměrného požívání alkoholu, to samé platí pro těžká jídla a samozřejmě nežádoucí účinky mohou provázet i užívání například vitaminů.

Nepříjemný zápach

Česnek většinou těmito účinky zatížen není, mezi nejnepříjemnější negativní účinky užívání česneku patří:

zápach, neboť olejové látky obsažené v česneku velmi čpí (což ostatně asi každý zná). Proto jedinci užívající česnek si musí být vědomi toho, že jsou cítit po česneku, neboť tyto látky se vylučují plícemi i kůží.

Zažívací problémy

U citlivých jedinců se mohou objevit problémy se zažíváním, bolesti břicha, nadýmáním, ale i průjmy. Popsány byly dokonce i případy bronchiálního astmatu, nejspíše v důsledku systémové alergické reakce nebo rozvoje tzv. refluxní nemoci gastroezogageální (při které se vrací kyselý žaludeční obsah do jícnu), která je sdružena i s nebezpečím vzniku astmatu.

Ovlivnění krevního obrazu, koncentrace krevních bílkovin a vápníku

Existují i zprávy o možném negativním působení česneku na červené krvinky (nebezpečí rozvoje anémie – chudokrevnosti), ovlivnění koncentrací bílkovin a vápníku (kalcia) v krvi a dokonce i vývoje spermií. U citlivých žen zvyšuje tendenci k rozvoji vaginálních infekcí.

Kožní příznaky

U jedinců užívajících obklady z česneku se mohou vyskytnou alergické kožní reakce. K iritaci kůže a výsevu kožní vyrážky může dojít i při požívání česneku. Nemusí se vždy jednat o alergickou reakci, může se jednat i o působení enzymu aliinázy štěpícího látku aliin na alicin, který je obsažen v česneku.

Účinky na srážlivost krve

Vzhledem k účinkům na krevní srážlivost zmiňovaných v předchozím článku musí být lidé užívající léky na ředění krve (tzv. antikoagulační léčbu) velmi opatrní, neboť užívání česneku zvyšuje riziko krvácení u těchto nemocných (zvyšuje vlastně účinnost těchto antikoagulačních léků). Ze stejných důvodů je doporučováno, aby lidé, kteří mají před plánovaným chirurgickým výkonem, přestali užívat česnek zhruba 7 až 10 dnů před chirurgickým zákrokem.

Bolesti hlavy

Česnek stimuluje tvorbu neuropeptidů, které mohou u citlivých jedinců vyvolat silné bolesti hlavy.