Česnek, cholesterol a nemoci srdce a cév

pexels-photo-3651611

Česnek (Allium sativum) je používán v léčbě nemocí srdce a cév již několik tisíciletí. První zmínky o jeho podávání těmto nemocným se objevují již před 3000 lety ve starém Egyptě.

 

Ačkoli studie s česnekem na laboratorních zvířatech vyznívají vesměs příznivě, výsledky lidských epidemiologických studií jsou rozporné. Aktivní látkou v česneku je allicin, jeho množství v mnohých komerčních preparátech je však nízké a podle některých autorů tento fakt vysvětluje neprůkazné výsledky některých studií.

přečtěte si články v rubrice: Česnek

Tyto nedostatky se pokusila překonat studie vědců ze Stanfordovy university v Kalifornii, kteří provedli metodicky dokonalou studii. V té byli zařazeni pacienti s vysokým cholesterolem, kteří byli rozděleni do čtyř skupin. Jedna konzumovala čerstvě rozdrcený česnek, jiné dvě skupiny komerční preparáty s přesně definovaným množstvím aktivních látek, čtvrtá skupina užívala placebo.

Kupodivu ani v této studii nebyl nalezen ani po šesti měsících žádný efekt na hladiny cholesterolu v krvi a česnek, ani preparáty na jeho bázi, tak nejsou doporučovány jak dietní doplňky ke snižování hladin cholesterolu v krvi.


Zdroj: Odborný časopis Chin Med J 2008. Statin alternatives or just placebo: an objective review of omega-3, red yeast rice and garlic in cardiovascular therapeutics.