Jaké jsou biologicky účinné látky obsažené v česneku?

photo-1501420193726-1f65acd36cda

Česnek obsahuje velké množství účinných látek, z nichž mezi nejvýznamnější patří sirné sloučeniny nazývané souborně thiosulfináty. Patrně nejznámější z těchto látek je allicin vznikající ze sirné aminokyseliny alliinu působením enzymu alliinázy. Obě látky jsou obsaženy v česneku, ale enzym aliináza je přítomen ve speciálních měchýřcích (vezikulách), z kterých se uvolňuje při mechanickém zpracovávání česneku (krájení, rozmačkávání, apod.).

Nestabilní allicin

Enzym alliináza je však velmi citlivá na zahřátí, to je také důvodem pro údajně podstatně nižší ochranné účinky tepelně zpracovávaného česneku. Tento enzym také velmi špatně odolává kyselému prostředí, které je typické pro žaludek. Proto také již nedochází k tvorbě allicinu v zažívacím traktu. Nutno však také podotknout, že allicin má velmi krátký poločas, zkrátka je velmi nestabilní a velmi brzy se po svém vstřebání ztrácí z krevního oběhu.
Proto také žádný z komerčně prodávaných preparátů neobsahuje allicin, ačkoli mnozí výrobci deklarují pravý opak. Toto všechno jsou fakta, která by měl potenciální konzument farmaceutických preparátů znát, aby nenaletěl nepravdivým reklamním triků výrobců dietních doplňků.

Další účinné látky

Ovšem allicin není jedinou účinnou látkou obsaženou v česneku. Dalšími potenciálně biologicky účinnými látkami jsou steroidní glykosidy, lektiny, prostaglandiny, fruktan, pektin, adenosin, vitaminy B1, B2, B6, C a E, biotin, kyselina nikotinová, anthokyaniny a flavonoidy, abych jmenoval alespoň ty nejvýznamnější (1).

Jak již bylo uvedeno v předcházejících článcích, česnek se používá z léčebných důvodů opravdu po staletí. Ačkoli ne všechny uváděné nemoci, při kterých se česnek podává, mají své lékařské opodstatnění, na některá onemocnění opravdu účinkuje.

Biologické účinky česneku

Jedná se zejména o ovlivnění hladin krevních tuků, zejména krevního cholesterolu. Existuje celá řada prací, které víceméně souhlasně potvrzují, že česnek snižuje hladiny krevního cholesterolu zhruba o 5-12% (1). Někomu se to může zdát málo, ale je prokázáno, že každé procentuální snížení krevního cholesterolu je doprovázeno významným zlepšením prognózy rizika kardiovaskulárních nemocí. V jedné evropské studii bylo dokonce prokázáno, že užívání česneku mělo stejný účinek na snížení hladin cholesterolu v krvi jako užívání léku bezafibrátu, který se běžně používá u pacientů s vysokým cholesterolem v krvi.

Pomáhá snižovat krevní tlak?

  1. Česnek by mohl mít i léčebné účinky u pacientů s vysokým krevním tlakem, ale dostupné výsledky vědeckých studií jsou kontroverzní. Podle rozsáhlé studie z roku 1994 by česnek opravdu mohl mít poměrně významné antihypertenzní účinky (2), toto nadšení však bylo poněkud zmírněno v jiné pozdější studii (3), ačkoli i zde byl určitý ochranný a léčebný efekt česneku zaznamenán.

Napomáhá ředění krve

  1. Česnek snižuje agregaci (shlukování) krevních destiček, což má velký význam pro prevenci vzniku srdečních i mozkových příhod. Koneckonců, z těch samých důvodů se nemocným s rizikem těchto nemocí podávají nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (aspirinu, acylpyrinu). V několika studiích bylo dokonce prokázáno, že česnek snižuje rozsah postižení cév aterosklerózou (ukládání tuků do cévní stěny vedoucí k jejich kornatění) (4).

 

Pomocník proti infekci

Česnek má prokazatelné antimikrobiální účinky (5), o čemž svědčí i jeho používání k hojení ran (viz předchozí články). Česnek bývá s úspěchem podáván v léčbě zažívacích i respiračních infekcí a u celé řady dermatologických (kožních) infekcí a dokonce i gynekologických zánětů.

  1. Česnek má pravděpodobně i významné protinádorové účinky (5), které jsou předmětem samostatného článku.

 

Předchozí článek: Česnek a zdraví, co o nich víme?

Navazující článek: Protinádorové účinky česneku