Ovlivňují veterinární léky kvalitu potravin?

pexels-photo-1276237

Odpověď zní, určitě ano. Průmyslová produkce masa a honba za většími výnosy sebou nese i masové používání léků a podpůrných prostředků. Jedná se zejména o antibiotika podávaná hospodářským zvířatům k léčbě, ale i prevenci infekčních onemocnění, a tedy i podpoře růstu. Sám jsem na vlastní oči viděl léčbu nemocných prasat, kterým se do žrádla sypal z pytle (!) chloramfenikol, lék používaný k léčbě závažných infekcí, ale mající i velmi závažné nežádoucí účinky (zejména útlum kostní dřeně). Druhou skupinou látek podávaných zvířatům jsou anabolické hormony, nejčastěji steroidní povahy, které se podávají v některých zemích (včetně USA) k ukončení březosti krav a k podpoře jejich růstu. Některé jsou jednoznačné kancerogeny, jako například estrogeny, progestiny a testosteron. Dále se užívají hovězí a prasečí růstové hormony (somatotropiny), které kromě anabolického účinku zvyšují i produkci mléka. Na druhou stranu je nutné dodat, že neexistují epidemiologická data, která by prokázala vztah mezi těmito látkami v potravinovém řetězci a lidskými chorobami. Přesto, není lepší být vegetarián?