Rostlinné steroly a stanoly

pexels-photo-725998

Rostlinné steroly a stanoly jsou tukové látky rostlinné povahy, které se svojí strukturou podobají cholesterolu.

Říká se jim také fytosteroly a do této skupiny patří více než 40 zástupců. Nejznámější a nejhojněji zastoupené jsou patrně sitosterol, kampesterol a stigmasterol. Už v roce 1950 bylo prokázáno, že tyto látky v potravě jsou schopny snižovat hladiny cholesterolu v krvi. V pozdějších letech bylo demonstrováno, že denní příjem těchto látek ve stravě v množství zhruba 2 gramy za den snižuje hladiny cholesterolu o 10 až 15%, což není vůbec zanedbatelné. Je odhadováno, že takový pokles krevního cholesterolu by měl vést k 25% snížení výskytu kardiovaskulárních nemocí.

Jak je možné, že rostlinné steroly snižují hladiny cholesterolu v krvi?

Tyto látky pro svoji podobnost s cholesterolem zabraňují jeho vstřebávání ze zažívacího traktu o celých 30 až 50%. Sami se však v organismu nehromadí, neboť jsou z těla vylučovány důmyslným transportním systémem, díky němuž se do krevního oběhu dostává jen 5% těchto rostlinných sterolů. Tohoto faktu využívají i výrobci margarínů. Na trhu dnes již běžně najdeme margaríny obohacené rostlinnými steroly, které tak výrazně pomáhají snižovat hladiny cholesterolu.

Lze jimi však obohacovat i jogurty, sýry a salátové zálivky. Škoda jen, že jejich vysoká cena (jsou zhruba 3 až 4-krát dražší než běžné margariny) zabraňuje masovějšímu používání těchto rostlinných tuků. Vysoká cena odráží fakt, že rostlinné steroly se získávají ze surovin poměrně nákladným způsobem. Také je nutné si uvědomit, že zásoba rostlinných sterolů ve výchozích surovinách je omezená, je odhadováno, že při neomezené poptávce, by mohl být západní trh nasycen margaríny obohacenými fytosteroly pouze z 10%.

Kolik bychom jich měli v potravě přijímat?

Každý člověk denně přijímá potravou v průměru 300 mg cholesterolu a zhruba 250 mg rostlinných sterolů. Tato čísla jsou samozřejmě průměrná, ví se například, že vegetariáni mají až dvojnásobně vyšší příjem rostlinných sterolů při současně podstatně nižším příjmu cholesterolu. Také je známo, že každý člověk zkonzumuje denně asi 25 gramů másla nebo margarínu. Pokud by užíval margaríny obohacené rostlinnými steroly, zvýšil by si jejich příjem až na 2 gramy denně.

Je odhadováno, že náhradou másla v jídelníčku za margaríny s vysokým obsahem polynenasycených mastných kyselin a rostlinných sterolů by se mohla snížit hladina škodlivého LDL cholesterolu o 0,7 mmol/l, což běžně pozorujeme při farmakologické léčbě hypercholesterolémie (s výjimkou statinů, nejúčinnějších léků používaných v léčbě hypercholesterolémie).

Nutno však také dodat, že zvýšený příjem rostlinných sterolů s sebou nese i určitá rizika. Je například známo, že u lidí zvýšeně konzumujících tento typ tuků klesají v krvi hladiny vitaminů rozpustných v tucích, jako jsou karotenoidy nebo vitamin E. Jiné nepříznivé účinky na lidské zdraví však nebyly zaznamenány.