Cholesterol v naší stravě

pexels-photo-3826273

Je obecně známo, že cholesterol je závažným rizikovým faktorem pro aterosklerózu a obecně pro nemoci srdce a cév. Hladiny cholesterolu, ale také druhé skupiny důležitých krevních tuků, tzv. triacylglycerolů (triglyceridů), je přímo úměrná tělesné hmotnosti.

Aby to nebylo tak jednoduché, rozlišujeme několik typů cholesterolu v krvi. Zaprvé je to cholesterol celkový, dále pak tzv. LDL cholesterol, který je pro člověka nebezpečný a nakonec HDL cholesterol, který naopak náš cévní systém chrání. Cholesterol je zároveň pro člověka zcela nezbytný, z tohoto důvodu probíhá jeho intenzivní tvorba v játrech – 2/3 veškerého cholesterolu v krvi je tohoto původu, zatímco zbývající třetina se do organismu dostává potravou.

Jaká je doporučená denní dávka?

Pro příjem cholesterolu potravou platila po dlouhá desetiletí přísná omezení, lékaři prakticky do současnosti doporučují maximálně 300 mg cholesterolu denně (což je zhruba obsaženo v 1 vaječném žloutku). V poslední době se však objevují velmi silné argumenty, které poukazují na fakt, že ne obsah cholesterolu v potravě, ale celkový příjem nasycených tuků a kalorií vůbec je nejdůležitějším faktorem pro regulaci hladin cholesterolu v krvi.