tuky

Palmový olej patří celosvětově mezi nejpoužívanější rostlinné oleje. V roce 2012 představoval palmový olej téměř třetinu veškeré celosvětové produkce olejů a tuků a překonal na prvním místě do té...
Cholesterol, v posledních 50 letech látka doslova démonizovaná, má řadu pro lidské tělo prospěšných funkcí. O tomto faktu nepochybují ani nejzarytější odpůrci cholesterolu a zastánci co největšího...
Nutno především říci, že všechny typy tuků jsou energeticky bohaté a obsahují v průměru 38 kJ energie na gram tuku, což je více než jakákoli jiná složka naší stravy. Proto také konzumace nadměrného...
Dnes již není pochyb, že vysoké hladiny cholesterolu jsou závažným rizikovým faktorem pro rozvoj nemocí srdce a cév. Také je dobře známo, že značná část české populace nesplňuje přísné limity pro...
Je obecně známo, že cholesterol je závažným rizikovým faktorem pro aterosklerózu a obecně pro nemoci srdce a cév. Hladiny cholesterolu, ale také druhé skupiny důležitých krevních tuků, tzv....
Tuky představují druhou významnou složku naší stravy. Jedná se o složku velmi rizikovou, zejména pokud se konzumují v nadbytku nebo pokud se konzumují tuky nezdravé. Tuky dělíme na nasycené,...
Rostlinné steroly a stanoly jsou tukové látky rostlinné povahy, které se svojí strukturou podobají cholesterolu. Říká se jim také fytosteroly a do této skupiny patří více než 40 zástupců. Nejznámější...