Souvisí přejídání s nádorovými onemocněními?

photo-1531234799389-dcb7651eb0a2
Ano, opravdu souvisí. Důsledkem přejídání je nadváha a obezita, které jsou přímo zodpovědné za 14% všech nádorů u mužů a až 20% všech nádorových onemocnění u žen (1). Je také odhadováno, že jen v USA by mohlo být zabráněno až 90000 případů rakoviny každým rokem, pokud by všichni lidé měli body mass index (BMI) pod 25 kg/m2 (to je samozřejmě velmi naivní představa).
Tyto údaje jsou podloženy i experimentálními studiemi. Již v roce 1909 byly uskutečněny první studie, které ukázaly, že pokud byly transplantovány myší nádory podvyživeným zvířatům, tyto nádory neměly tendenci růst (2). Od této doby uplynula spousta času a lékařská věda přišla s celou řadou dalších důkazů poukazujících na jednoznačný vztah mezi příjmem energie (tedy kalorií) a nádory. Naopak, zvýšený výdej energie, tedy vlivem zvýšené pohybové aktivity je sdružen významnou ochranou před nádorovými nemocemi.

 Jaké nádory vlastně souvisí s nadváhou a obezitou? Jedná se o rakovinu:

 •  jícnu
 •  tlustého střeva a konečníku
 •  jater
 •  žlučníku
 •  slinivky břišní
 •  ledvin
 •  žaludku
 •  prostaty
 •  prsu
 •  dělohy
 •  vaječníků

Není to samozřejmě jen samotná nadváha, ale na vzniku a rozvoji nádorů se podílí i špatná skladba stravy, nedostatek ovoce, zeleniny, vlákniny, velká spotřeba nasycených tuků a červeného masa. O všech těchto faktorech budou následující články.

Navazující článek: