Stopové prvky – Olovo

photo-1517078216820-9feba4a2fde3

Význam olova:

Olovo řadíme mezi toxické stopové prvky, je zástupcem tzv. těžkých kovů. Může způsobovat závažné otravy.

Zdroje olova:

Hlavním příčinou expozice olovu je znečištěné životní prostředí v důsledku průmyslových exhalací nebo výfukových plynů, může to být i průmyslová expozice (např. horníci v rudných dolech, výroba autoakumulátorů, apod.) nebo alimentární expozice (olověné nádobí, obaly potravin).

Toxické účinky olova:

Olovo poškozuje zejména krvetvorbu tím, že brání výstavbě krevního barviva hemu. To se v konečném důsledku projevuje anémií (chudokrevností), poškozeny bývají ledviny, bývají závažné neurologické projevy. Mohou se objevit prudké bolesti břicha (hovoříme o tzv. saturninské kolice). Otrava olovem tak napodobuje tzv. akutní ataky porfyrické nemoci, což je vrozená porucha syntézy krevního barviva hemu.

Otravu olovem léčíme podáváním tzv. chelatačních činidel, která vyvazují olovo a umožňují jeho vyloučení z organismu.

Denní příjem olova:

Denní příjem olova je udáván na zhruba 300 ug, z čehož se však vstřebá jen 1 až 10%.