Jak předcházet náhlým úmrtím ve sportu?

pexels-photo-221210

Udává se, že většina (více než 90%) srdeční příčin náhlého úmrtí ve sportu je odhalitelná jednoduchým fyzikálním vyšetřením sportovce spolu s provedením 12-svodového elektrokardiografického (EKG) vyšetření.

 

V Itálii je EKG povinné

O tom, zdali má být EKG vyšetření rutinní součástí preventivních prohlídek se vedou veliké spory. Například v Itálii je toto vyšetření povinné pro všechny registrované sportovce, v USA EKG vyšetření odmítají s ohledem na cenu. Ve Spojených státech soutěžně sportuje 10 miliónů lidí a každoroční náklady na vyšetření těchto sportovců včetně EKG jsou odhadovány na 2 miliardy dolarů, což zdravotní systém Spojených států není schopen ani zajistit ani zaplatit.

Pro zajímavost, v České republice se v Doporučených postupech České společnosti tělovýchovného lékařství z roku 2017 uvádí, že ¨většinou mezi základní vyšetření patří i klidové EKG¨ – není tedy povinné…

Vyšetření je pro zdravotní pojištění nákladné

Dokonce existují kalkulace, kolik by stálo zachránit jeden život sportovce tímto rozsáhlým systémem zdravotních prohlídek – je to téměř 3,5 miliónu dolarů na jeden zachráněný život a to se podle Americké kardiologické společnosti (American Heart Association, AHA) nevyplatí (to zní dost cynicky). Přitom v Itálii po zavedení výše uvedeného sytému zdravotních prohlídek zahrnujících i EKG vyšetření došlo ke snížení výskytu náhlého úmrtí ve sportu o celých 90%.

Evropské kalkulace vyznívají také mnohem příznivěji a italský systém skutečně funguje. Na základě těchto zjištění také skupina evropských odborníku publikovala v roce 2005 doporučení, v kterých nabádají provádět rutinně EKG vyšetření u všech registrovaných sportovců při každoročních preventivních prohlídkách.

Pro sportovce nad 35 let je to nutnost

Zatímco rozsah preventivních lékařských prohlídek u sportovců do 35 let je stále předmětem rozsáhlých debat, panuje poměrně jasný konsensus ohledně vyšetřování starších sportovců. Sportovci nad 35 let by měli být pravidelně preventivně vyšetřováni zátěžovým testem, obzvláště ti, kteří mají alespoň dva rizikové faktory pro ischemickou chorobu srdeční (jiné než věk a pohlaví).

Mezi tyto rizikové faktory patří například pozitivní rodinná anamnéza na časný výskyt aterosklerózy, vysoký cholesterol v krvi, kouření (i sportovci kouří), nadváha, vysoký krevní tlak, apod. Každý aktivní sportovec mi jistě dá zapravdu, že takovéto preventivní vyšetřování se u nás dost podceňuje.

Echokardiografické vyšetření u sportovců?

Echokardiografické (ultrazvukové) vyšetření srdce u sportovců patří mezi nadstavbová vyšetření, která jsou indikována při určitých podezřením na možné poruchy srdečníhio svalu. V této souvislosti je však zajímavé uvést výsledky lékařů z univerzity v americkém Wisconsinu, kteří provedli jednoduché echokardiografické vyšetření na 395 mladých sportovcích o průměrném věku 19 let.

Jednalo se o chlapce i dívky, kteří závodně provozovali tenis, atletiku, basketbal, fotbal a americký fotbal. Výsledky byly zajímavé, 84 % vyšetřovaných bylo zcela zdravých, 14 % mělo zjištěno mírné a nepříliš významné změny, nicméně u 2 % byly diagnostikovány středně významné patologické změny srdečního svalu, které si vyžádaly další podrobnější vyšetření. Jednalo se zejména o chlopenní vady, v jednom případě dokonce o kardiomyopatii u jinak asymptomatických mladých sportovců.

Tyto výsledky jistě stojí za zamyšlení, uvědomíme-li si, že každý sportovec se považuje za zcela zdravého. I proto by detailní preventivní lékařská vyšetření měla být rutinní praxí pro každého sportovce, a to nejen sportovců registrovaných.

Více v článku: The 5-minute screening echocardiogram for athletes. J Am Soc Echocardiogr 2008

Navazující článek: Náhlá úmrtí u maratónských běžců