Příčiny náhlého úmrtí ve sportu: Doping

doping-3306819_1920

Doping, zejména anabolické steroidy, ale i kokain nebo efedrin jsou dávány do úzké souvislosti s rizikem náhlého úmrtí ve sportu.

 

Úmrtí kulturistů

Tyto látky mohou způsobit mozkovou mrtvici, infarkt myokardu nebo vést k rozvoji kardiomyopatie (typicky u kokainu) se závažnými poruchami srdečního rytmu. Je zdokumentována řada případů náhlého srdečního úmrtí kulturistů užívajících anabolické steroidy. Ve většině případů byla příčinou úmrtí toxická kardiomyopatie, tedy přímé poškození srdečního svalu anaboliky vedoucí k zjizvení a vazivové přestavbě srdeční tkáně (hovoříme o tzv. srdeční fibróze).

Závažné srdeční arytmie

Tyto změny mají za následek přímé poškození nejmenších zakončení srdečních tepen (někdy hovoříme o nemoci malých tepen) a jsou spojeny s vysokým nebezpečím závažných srdečních arytmií. Velmi často se nachází u těchto sportovců hypertrofie srdce a je zajímavé, že změny na srdečním svalu přetrvávají roky po vysazení anabolických steroidů. Sportovci užívající anabolika mají také velké riziko rozvoje hypertrofie levé komory, nitrosrdečních trombóz a akutního infarktu myokardu.

5x vyšší úmrtnost kulturistů!

Známý je například případ 21-letého kulturisty, který zemřel pod činkou při provádění benčpresu na akutní infarkt myokardu způsobený nekrózou (odúmrtím) srdeční tkáně v důsledku užívání nandrolonu. Ve finské studii provedené na skupině kulturistů užívajících anabolika bylo zjištěno, že mají 5x vyšší úmrtnost než má běžná populace.