Příčiny náhlého úmrtí ve sportu

medical-802967_1280

Příčiny náhlého úmrtí ve sportu lze rozdělit podle věku postižených:

1) Vrozené srdeční poruchy

Obecně platí, že pokud dojde k náhlému úmrtí před 35. rokem, většinou se jedná o vrozené srdeční poruchy, které unikly pozornosti lékařů i moderním diagnostickým technikám. Muži jsou postiženi 10x častěji než ženy, důvody nejsou zcela zřejmé.

Z vrozených srdečních příčin více než jednu třetinu případů představuje tzv. hypertrofická kardiomyopatie, čtvrtinu tzv. arytmogenní pravostranná komorová kardiomyopatie, necelých 20% představují vrozené anomálie věnčitých tepen zásobujících srdeční sval, 6% pak záněty srdečního svalu (tzv. myokarditida), která vzniká nejčastěji po nedoléčených infekcí horních cest dýchacích. Mezi další vzácnější příčiny patří vrozené poruchy srdečního rytmu, nemoci srdečních chlopní (aortální stenóza, prolaps mitrální chlopně, prasknutí (ruptura) aorty, nebo další typy kardiomyopatií.

2) Předčasná ateroskleróza

Na druhou stranu úmrtí ve sportu po 35. roce věku jsou nejčastěji způsobeny předčasnou aterosklerózou (i v tomto mladém věku může být příčinou úmrtí!!!) a z ní vyplývajících komplikací (nejčastěji akutní infarkt myokardu, neboli srdeční mrtvice).

 

Mimo srdeční příčiny mohou být příčinou srdečního úmrtí i nemoci mozkových tepen (výdutě tepen, které mohou prasknout a způsobit mozkovou mrtvici), bronchiální (průduškové) astma, srdeční komoce (¨otřes¨ srdce) nebo následky dopingu či jiných drog.

Navazující článek: Jaký je výskyt srdeční smrti ve sportu